SeaMEDAkdeniz’deki Deniz Koruma Alanlarında Sürdürülebilir Ekonomik Aktiviteler Projesi

WWF-Türkiye, WWF Akdeniz Ofisi ile işbirliği içinde Akdeniz’in doğusu ve batısındaki Deniz Koruma Alanları’nı destekleyen yeni bir projeye başladı.

Akdeniz’deki DKA’ların çoğu halen tam işlevselliğe kavuşamamış; ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan sağladığı faydaların yerel ekonomiye sağladığı katma değeri ortaya konulmamış durumda. WWF, sekiz DKA’nın finansal ve işlevsel olarak kendi kendi döndüren bir aşamaya gelmesi için hükümetler ve yönetimlerle çalışıyor. Proje, katılımcı bir yaklaşımla balıkçılık ve turizme odaklanarak, DKA’ların denizel kaynakların yönetimine katkısını, geçim kaynaklarının oluşturulmasını ve Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ile uyumlu örnek modellerin yaratılmasını amaçlıyor.

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin de uygulama alanlarından birisi olduğu Proje aynı zamanda; Lastovo Adaları ve Telašćica Tabiat Parkı (Hırvatistan), Karaburun-Sazan Deniz Parkı (Arnavutluk), Ain-al-Ghazalah ve Farwa Lagoon DKA’ları (Libya), Cap Négro-Cap Serrat Deniz ve Kıyı Koruma Alanı (Tunus) ve Taza Milli Parkı’nda (Cezayir) yürütülecek.


Neden Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı?

Antalya, Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin yaklaşık yüzde 30’unu ağırlıyor. Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nı özel kılan ise, barındırdığı tarihi ve ekolojik değerlerinin zenginliği...

Akdeniz’de ve Türkiye’de önemli bir dalış noktası olan alanın populasyonu, yaz sezonunda üç katına çıkıyor. Çoğunlukla turizm faaliyetlerinden geçinen yore halkının geleceği, alandaki doğal değerlerin korunmasına ve denizel kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilmesine bağlı. WWF-Türkiye’nin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü iş birlikteliğinde 2009-2012 arasında yürüttüğü çalışmayla Deniz Yönetim Planı hazırlanan Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yürütülecek SEA-Med Projesi ile alandaki tüm turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir ve doğaya uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.


Ne yapıyoruz?

1. Bilimsel verilerin ışığında ve alandaki ilgi gruplarının katılımıyla yönetim planlarını geliştirmek ve uygulamak
2. DKA’nın yönetimini güçlendirmek ve uzun vadeli DKA yönetim modellerini oluşturmak
3. Yerel turizm işletmeleri ve balıkçılar ile iyi yönetim uygulamalarını geliştirmek
4. Doğa temelli turizm girişimlerini uygulamak amacıyla işletmelerin deneyim paylaşımını teşvik etmek
5. Bölgesel işbirliğini ve DKA’lar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
 
Kaş, kekova, turizm, tourism, kas, tekne, deniz, deniz koruma, marine 
© Tolga Ünsün
Kaş
© Tolga Ünsün
Kaş, kekova, turizm, tourism, kas, tekne, deniz, deniz koruma, marine 
© Tolga Ünsün
Kaş
© Tolga Ünsün