Konya HavzasıTürkiye’nin tahıl ambarı Konya Havzası aynı zamanda biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en önemli 200 ekolojik bölgesinden biri. Tarımsal ve ekonomik açıdan önemli bir üretim bölgesi olan Konya Kapalı Havzası aynı zamanda 15 önemli bitki alanı ile 6 önemli kuş alanını barındırıyor. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük tatlısu kaynağı olan Beyşehir Gölü, Türkiye'nin en büyük Özel Çevre Koruma Alanı olan Tuz Gölü ve Türkiye'nin Ramsar Alanları olan Meke Gölü ve Kızören Obruğu gibi doğal oluşumların en güzel örneklerin e ev sahipliği yapıyor.

Neden Buradayız?

Konya Havzası, Akdeniz Bölgesi’nde iklim değişikliğinden etkilenecek yerlerin başında geliyor. Tarımsal üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı Konya Kapalı Havzası’nda su kaynakları giderek azalıyor. 2030’dan sonra ortalama sıcaklıkların hızla artacağı tahmin edilen havzada yağış miktarının da azalmasıyla doğal yaşamın ve tarımın geleceği tehdit altında. Havzada suyun %88’i tarımda kullanılıyor. Bu suyun %61’i ise yer altı su kaynaklarından karşılanıyor. Su ihtiyacı fazla olan mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin ekilmesinin yanı sıra yer altı su kaynaklarının aşırı kullanımı Havza’daki su kaynaklarının azalmasına sebep oluyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için bölgede modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor.

Ne Yapıyoruz?

Konya Kapalı Havzası’nda suyun tarımda etkin kullanımı için modern sulama tekniklerini yaygınlaştırmak ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için 2008 yılından bugüne Eti Burçak ile İklime Uyum Seferberliği Projesi’ni yürütüyoruz.

Bugüne Kadar Neler Yaptık?
  • Konya Kapalı Havzası'nın su bütçesindeki açığı ortaya koyan Konya'da Suyun Bugünü raporu hazırlandı. 
  • Modern sulama teknikleri, tarım-su ilişkisi, iklim değişikliğinin etkileri ve uyum konusunda eğitimler verildi, pilot uygulamalar gerçekleştirildi.
  • Pilot uygulamalar sonucunda su %50’ye varan su tasarrufunun yanı sıra enerji maliyetleri azaldı, verim artışı elde edildi.
  • Türkiye geneli ve Konya Havzası için iklim modellemesi yapıldı, ilk kez havza ölçeğinde iklim modeli sonuçlarına göre su bütçesi ve tarımsal üretim senaryoları geliştirildi. 
  • Konya Havzası’nda Modern Sulama ve İklime uyum Seferberliği Projesi, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı alanında Türkiye’deki en iyi 20 projeden biri olarak seçildi ve Haziran 2012’de Rio de Janeiro’da yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde (Rio+20) ülkemizi temsil etti.