Küre DağlarıKüre Dağları, dünyanın ve Türkiye’nin “ölmeden önce görülmesi gereken yerler” listesinde yer alıyor. Karadeniz’de Bartın ve Kastamonu il sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, 2000 yılında milli park ilan edilerek Türkiye’nin 41 milli parkından biri olmuştur. KDMP, park ve tampon bölgesiyle toplamda 132.000 hektarlık bir alana sahip. Ormanlık alanı, karstik yapısı, mağara ve kanyonlarıyla bir doğa harikası olan Küre Dağları aynı zamanda ekoturizm açısında önemli bir potansiyel barındırıyor. Kültürel değerleri, özgün mimari yapısını koruyan köy evleri, renkli kıyafetleri, el sanatları ve yöresel yemeklerini dünyaya tanıtan yöre halkı, bölgede doğayla dost turizmin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Neden Buradayız?

WWF’in 9’u Türkiye’de bulunan 100 orman sıcak noktasından biridir. Küre Dağları Milli Parkı, barındırdığı 157 endemik bitki türü ve bunlar içinde nesli tehlike altında olan 59 bitki taksonu ile WWF’in dünyada doğa koruma açısından belirlediği 200 ekolojik bölge arasında yer alıyor.


Bugüne Kadar Neler Yaptık?

Barındırdığı biyoçeşitlilik değerlerinin yanı sıra kanyonları ve mağaralarıyla dikkat çeken Küre Dağları Milli Parkı’nın korunması ve etkin yönetimi için WWF-Türkiye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve UNDP işbirliğiyle “Orman Alanların Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi” yürütüldü ve örnek bir yönetim sisteminin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye için örnek bir uygulama olan projenin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından diğer orman sıcak noktalarına yaygınlaştırılması hedeflendi.
 • Milli parkın korunması ve etkin yönetimi için çok önemli bir araç olan tampon bölge kavramı Türkiye’de ilk kez bu projeyle gündeme geldi.
 • Korunan alanların etkili yönetimine, sürdürülebilir finansmanına; korunan alanlarda hızlı değerlendirme ve iş programının uygulanmasına yönelik Bakanlığın ilgili birimleri için yayınlar hazırlandı.
 • Korunan alanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü irdeleyerek, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uyum sağlanması için gereken faaliyetleri tanımlayan “Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi” dünyanın ilk ulusal stratejisi oldu.
 • Küre Dağları Milli Parkı’nda su kaynaklarının durumu ortaya koyuldu ve bölgedeki tehditlere yönelik çözüm önerileri geliştirildi. Su kaynaklarının akılcı kullanımına yönelik eğitim kitapçığı hazırlandı.
 • Milli park personeline turizm, iletişim, gönüllülük, korunan alanların yönetimi, biyolojik çeşitlilik konusunda bilgilendirme çalışmaları düzenlendi.
 • Küre Dağları Milli Parkı çevresindeki belediyelerin atık konusundaki ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışması tamamlandı. Yerel STK’ların milli park’a yönelik kriz ve tehditleri etkili savunuculukla yönetebilmesi için çalıştay gerçekleştirildi.
 • Küre Dağları Milli Parkı içine yerleştirilmek üzere alanı gösteren haritalar ile biyolojik çeşitlilik bilgilerini içeren yönlendirme tabelaları hazırlandı. Milli parktaki yürüyüş yollarını düzenlemek için örnek bir patika belirlendi ve şekillendirildi. Ziyaretçi yönetim planı hazırlandı.
 • Küre Dağları Milli Parkı’nın milli park ve tampon bölge sınırlarını gösteren, tarihsel, biyolojik, ekolojik ve turistik bilgilerin yer aldığı harita hazırlandı.
 • Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda milli park, Avrupa’nın seçkin korunan alanlar ağı olan “PANParks”a kabul edildi.


 
 • Endemik Tür: Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren (yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı) canlı tür ya da cinsleridir.

  Sıcak Nokta: Doğa korumacıların dünyada endemizm düzeyi yüksek ve aynı zamanda hızla habitat kaybına uğrayan alanları tarif etmek üzere kullandıkları terimdir.