Küre Dağları Pan Park OlduGüncelleme Tarihi 08 October 2012
Pan Park
© Sedat Kalem / WWF-Türkiye
Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Küre Dağları Milli Parkı, Avrupa’nın iyi yönetilen ve başarılı sürdürülebilir turizm uygulamalarının yapıldığı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın 13. PAN Park’ı oldu. PAN Parks sertifikası, projenin 8 Ekim’de Ankara Hilton’da gerçekleştirilen kapanış toplantısında, PAN Parks Vakfı Genel Müdürü Zoltan Kun tarafından Milli Park yöneticilerine verildi.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde; etkin ve bütüncül bir yönetim modelinin oluşturulması amaçlandı. Bu amaca yönelik milli park yöneticileri, yerel sivil toplum kuruluşları ve yöre halkının katılımıyla doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin güçlendirilmesi konusunda gerçekleştirilen çalışmalar ulusal ve uluslararası alanda başarılı örnek olarak gösterildi. Küre Dağları Milli Parkı, Avrupa’nın seçkin korunan alan ağı PAN Parks Ağı’na katılırken proje ayrıca, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından “En İyi Uygulama Ödülü”nü alarak Rio+20 Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etti.

Toplantıda konuşan WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem “Doğru uygulanması halinde doğa koruma, yöre halkı için kısıtlayıcı değil yeni fırsatlar yaratan bir girişimdir. Korunan alanlar, yalnız biyolojik mirasımızın ve doğal kaynaklarımızın sigortası değil aynı zamanda küresel iklim değişikliğine karşı önemli bir kalkandır,” dedi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, “Küre Dağları’nın gerekli ölçütleri sağlayarak PAN Parks ağına kabul edilmesi Türkiye için bir ilktir ve ülkemizin doğa koruma tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. WWF-Türkiye’nin 15 yıldan beri alanda kamu, yöre halkı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü sistematik çalışmalar Küre Dağları’nda elde edilen başarıların temelini oluşturuyor. Artık bir PAN Parks olan Küre Dağları Milli Parkı’nın ülkemizdeki diğer korunan alanlar için de esin kaynağı olmasını diliyoruz,” dedi.

Pan Park
© Sedat Kalem / WWF-Türkiye Enlarge