Küçük Ölçekli Balıkçılığın Ortak Yönetimi2017 yılında başlayan ‘Küçük Ölçekli Balıkçılığın Ortak Yönetimi’ projesi 2022 yılına kadar projenin pilot alanları olan; Foça-İzmir, Kaş-Antalya ve Erdemli-Mersin’de sürecektir.
 Projenin amacı
Proje, Akdeniz’deki balıkçılığın durumunu iyileştirmeyi ve Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan’da belirlenen pilot alanlarda sürdürülebilir ortak yönetim biçimlerine dönüştürerek küçük ölçekli balıkçıların yaşam biçimlerini ve gelirlerini düzeltmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, küçük ölçekli balıkçıların birlikte fikir alışverişinde bulunabilecekleri platformlar oluşturmak ve ortak yönetim düzenlemelerinin ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının tüm Akdeniz’de tekrarlanmasını teşvik etmek suretiyle, bölgesel düzeyde balıkçılar arasında daha güçlü bir işbirliği kurulması hedefleniyor. 
 
Neden bu projeyi yapıyoruz?
Dünyada balık stoklarının yüzde 31’i, Akdeniz’de ise yüzde 85’i aşırı avlanmayla karşı kaşıya. Bu durum geçimini balıkçılıktan sağlayan yüz binlerce insanın yaşam kalitesini etkilemekle beraber, balıkçılığın ve denizel ekosistemin sürdürülebilirliği ile ilgili de büyük kaygı uyandırıyor.

Dünya küresel bir balıkçılık krizi ile karşı karşıya. Türkiye’de balıkçı teknelerinin %90’ından fazlası küçük ölçekli balıkçı teknelerinden oluşuyor. FAO ve GFCM’in önerileri doğrultusunda WWF, küçük ölçekli balıkçıların balıkçılık yönetiminde ve ekosistemlerin korunmasında aktif rol oynamaları sağlandığı takdirde, balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliğin arttırılabileceğine inanıyor.

Ortak yönetim, balıkçıların ve diğer paydaşların her birinin belirli haklarının ve sorumluluklarının olduğu bir süreçtir. Bu yaklaşım, denizel çevrenin yeniden yapılandırılması ve yerel kültürler arasında uzlaşının sağlanması suretiyle, balıkçıların yaşam biçimlerinin iyileştirilmesine olanak verir.
 
Ne yapıyoruz?
Proje kapsamında Temmuz 2022’ye kadar hedeflerimiz ; ortak yönetim konusunda stratejileri belirlemek ve uygulamalar yapmak, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını arttırma amaçlı kapasite arttırmak, küçük ölçekli balıkçıların gelir düzeyleri ile yaşam biçimlerinde iyileşme sağlamaktır ve bölgesel düzeyde balıkçılar ve paydaşlar arasındaki diyaloğu güçlendirmektir.
 
Beklenen çıktılar neler?
  • Pilot alanlarda, balıkçılardan, akademisyenlerden, yönetim birimlerinden ve STK’lerdan oluşan  çalışma grupları  kurarak uygulanacak somut önlemleri içeren ve üzerinde anlaşmaya varılan balıkçılık ve pazarlama planlarının hazırlanması.
  • Ulusal küçük ölçekli balıkçılık platformlarıyla, ulusal düzeyde balıkçılar arasındaki iletişimin ve işbirliğinin güçlenmesi.
  • Ekosisteme dayalı yaklaşımların uygulanması için küçük ölçekli balıkçılık sahalarındaki paydaşlar için eğitim, toplantı ve çalıştay gibi faaliyetler düzenlenerek bilgi düzeylerinin arttırılması.
  •  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’nun önerilerinin daha iyi uygulanması. 
  • Ulusal, bölgesel ve yerel küçük ölçekli balıkçılık paydaşları, yetkililer ve sivil toplum arasındaki iletişimin ve işbirliğinin artması.
  • Küçük ölçekli balıkçılık pilot alanlarındaki uygulamaların sürdürülebilirliğinin artması; birim rezerv başına avlanma çabasının azalması, kritik denizel habitatların daha fazla korunması ve ıskarta/yan ürün miktarının azalması.
  • Pilot alanlardan gelen küçük ölçekli balıkçılık ürünlerinin daha iyi dağıtılması ve pazarlanması sonucu piyasaya erişimin ve gelir düzeylerinin artması.
  • Paydaşlara alternatif gelir olanakları sunan ‘balıkçılık turizmi’ gibi girişimlerin pilot alanlarda denenmesi.
Kiminle çalışıyoruz?
Balıkçılar, balıkçı kooperatifleri, akademisyenler, STK’lar ve ilgili yönetim birimleri ile işbirliği içinde çalışıyoruz.
 
© Claudia Amico
Küçük Ölçekli Balıkçılığın Ortak Yönetimi
© Claudia Amico