© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye

Doğa Öncüleri Gençlik Programı Nedir?
WWF-Türkiye Doğa Öncüleri Gençlik Programımız kapsamında ulaştığımız ortaokul ve lise öğrencileri, doğayı yaşayarak, severek öğreniyor ve koruyorlar.  Doğadaki sorunlar için yenilikçi projeler, teknolojik çözümler geliştiriyorlar. Türkiye’de doğa için değişime öncülük ediyorlar.
Doğa Kahramanlarımız Doğa Öncüleri Gençlik Programımız kapsamında ‘Yaban Hayatı Koruyucuları’, ‘Su Melekleri’, ‘Plastik Avcıları’ ve ‘Gıda Savaşçıları’ topluluklarında, yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretecekler. Biz onların dünyayı değştirebileceklerine inanıyoruz. Çünkü bir çocuğun içindeki gerçek potansiyelin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz.

 • Doğa kahramanlarımız projelerini yazarken onlara ve öğretmenlerine rehberlik desteği vereceğiz.
 • Program sonunda belirlenene kriterlere göre seçtiğimiz ve en çok değişim yaratacak 10 projenin sunulacağı Gençlik Konferansını organize edeceğiz.
 • Gençlik konferansında seçilen doğa kahramanlarımızı yurtdışındaki konferans ve atölyelere göndereceğiz.
 • Programı başarıyla tamamlayan doğa kahramanlarımıza WWF-Türkiye Doğa Öncüleri diploması vereceğiz.
 Doğa Öncüleri Programı Amacı:
 Doğa Öncüleri Programının amacı; öğrencilerin grup halinde proje geliştirme ve yönetmede deneyim kazanarak toplumsal dönüşüm ve değişime öncü, yerelde gerçekleştirilebilecek projeler hazırlamaları, grup içinde bilinçli bir rol almaları ve aynı zamanda WWF’nin öncelik verdiği konuların bu projeler yardımıyla duyurulması ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.
 Uzun vadede Doğa Öncüleri Programı’nın amacı, öğrencilerin WWF-Türkiye’in öncelik verdiği konularda toplumsal değişime öncü olarak etkin rol almalarının sağlanmasıdır.
 
Doğa Öncüleri Programı Kazanımları:
 Doğa Öncüleri Programı (1) proje yönetimi ve (2) liderlik becerilerini geliştiren, (3) toplumsal dönüşüm ve değişime hizmet eden ve (4) WWF-Türkiye tarafından belirlenen öncelikli konularla ilişkili bir eylem programıdır. Projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olması, ayrıca  değişim yaratması gerekmektedir.
 
Öğrenciler, eylem projelerini planlama ve uygulama sürecinde dünyada ve toplumda görmek istedikleri değişimin bir parçası olmaktadırlar. Proje süreci boyunca WWF-Türkiye personeli ve gönüllüleri, kulüp öğretmenlerine mentörlük  ve rehberlik sağlamaktadırlar.


Doğa Öncüleri Gençlik Programı hakkındaki detayları ve örnek projeleri paylaştığımız tanıtım kitabımızı aşağıdaki bağlantıdan indirebilir, programın içeriği, amaçları ve uygulanışı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Doğa Öncüleri Kitapçığını indirmek için TIKLAYINIZ.
 
Doğa Öncüleri Projesi Nasıl Planlanır ve Uygulanır?
Katılım Şartları:
Doğa Öncüleri Programına katılmak ve WWF kaynaklarından yararlanmak için grup projeleri aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:
 • Proje, Doğa Öncüleri Programı ve WWF’in vizyon ve misyonuyla uyumlu olmalıdır.
 • Doğa Öncüleri Programı Vizyonu: Ortaokul ve lise öğrencilerinin WWF Türkiye’nin dört ana modülü olan Su Melekleri, Yaban Hayatı Koruyucuları, Gıda Savaşçıları ve Plastik Avcıları doğrultusunda yenilikçi ve toplumsal değişime ve dönüşüme öncü projeler yaratılması
 • WWF Misyonu: Doğal hayatın korunmasını sağlamak ve insanlığın doğa ile uyum içerisinde yaşadığı yeni bir gelecek kurmak için biyolojik çeşitliliğinin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının güvenceye alınması, kirlilik ve israfın azaltılmasının desteklenmesi.
 • Proje, Doğa Öncüleri Programı tarafından belirlenen yıllık tema ve WWF-Türkiye tarafından belirlenen öncelikli konularla ilişkili olmalıdır. Proje; Gıda Savaşçıları, Yaban Tür Korcuları, Plastik Avcıları ve Su Melekleri adındaki 4 modül olarak uygulanmaktadır.
 • Proje, başlangıçtan önce, WWF ve Doğa Öncüleri Programı katılım ortaklığıyla oluşturulan komite tarafından gözden geçirilmiş ve “onaylanmış” olmalıdır.
 • Proje; fotoğraf, metin ve videolarla belgelenmelidir. Basın, internet ve basım gibi ek yöntemler de kullanılabilir.
Gruplar WWF-Doğa Öncüleri Programı katılım ortaklığıyla oluşturulan komiteyi belirli aralıklarla projelerinin gidişatına ilişkin bilgilendirmelidir. Komite; grupların soru ve sıkıntılarına dönüş sağlayacaktır.


Süreç:
Başlangıç Adımı İkincil Adım Üçüncül Adım Son Adım
Tanışma Proje Planı ve Yönetimi Oluşturulması Çocuklarla 4 Modülün ve Proje Yazımının Paylaşımı
(15 Ekim -15 Kasım)
Projenin Uygulanması
(7 Aralık - 22 Nisan)
Öğretmen Mentörlük Eğitimi ve Proje İçerik Paylaşımı
(22-23 Eylül)
 
Okullarda kulüp açılması ve tanıtımı (10 Eylül-10Ekim) Çocukların projelerini yazıp, WWF ile paylaşmaları.
(15-30 Kasım)
Proje Sonuçlarının Hazırlanması ve WWF ile Paylaşılması
(30 Nisan-3 Mayıs)
WWF Tarafından 10 Projenin Seçimi ve Daveti
 (15 Mayıs)
    WWF’den proje hakkında dönüşler.
(1-7 Aralık)
Gençlik Konferansı ve Ödülü
(28 Mayıs)
Sertifika Paylaşımı
(12 Haziran)
 1. Proje başvurusu öğrenciler tarafından ilgili öğretmen ya da gönüllülere iletilir. Başvuru WWF-Türkiye eğitim alt komitesi tarafından incelenir. Kabul edilmeyen projeler yeniden gözden geçirilerek tekrardan başvuruları yapılabilir. Reddin sebepleri projenin WWF-Türkiye ve Doğa Öncüleri Programı’nın vizyon ve misyonuyla çelişiyor olması ve/veya bahsi geçen organizasyonların itibar ve duruşunu zedeliyor olması olabilir. Kabul alan projelerle bir sonraki adıma geçilir.
 2. Başvurular 2 hafta içerisinde gözden geçirilerek öğrencilere geri dönüş sağlanır. Öğrencilerden ilgili öğretmen veya gönüllülerden aldıkları yorumlar doğrultusunda projelerini gözden geçirmeleri beklenir. Gerekiyorsa projede ilgili değişiklikler yapılır, revizyon süreci gerektiğinde gönüllü ya da öğretmen tarafından desteklenir ve takip edilir.
 3. Projeye başlanır.
 4. Ayda 1 zoom üstünden modül toplantıları yapılır, WWF-Türkiye tarafından projelerin takibi yapılır.
 5. 30 Nisan’da her okul seçtiği bir projeyle WWF-Türkiye’ye başvuruda bulunur.
 6. 15 Mayıs’a kadar başvuran 50 projeden 10’u seçilir ve Gençlik Konferansı’na davet edilir.