İklim Değişikliğiyle Mücadele ve İş Dünyasıİşletmeler, tedarik zincirleri ve üretim süreçleri başta olmak üzere her aşamada enerji ve diğer doğal kaynaklara olan taleplerini, dolayısıyla ekolojik ayak izlerinin her bir bileşenini sürdürülebilirlik ilkesinin ortaya koyduğu sınırlar çerçevesinde gerçekleştirebilirler.

İklim değişikliğiyle mücadelede de iş dünyasına önemli rol düşüyor. Bunun ilk adımı işletmelerin karbon ayak izlerini, yani sera gazı emisyonlarını ölçmeleri ve kayıt altına almalarıdır. Sonraki adım ise, karbon ayak izini azaltacak önlemleri (enerji verimliliği önlemleri, yenilenebilir enerji üretilmesi ya da satın alınması) tespit etmek, bu konuda gerekli yatırımları en efektif biçimde yerine getirmektir.

WWF, küresel ölçekte yürüttüğü Climate Savers (İklim Kurtarıcıları) Programı ile iklim değişikliğiyle mücadele konusunda öncülüğü üstlenip üzerlerine düşeni yapan şirketleri destekliyor. Bu programa katılan şirketler toplam CO2 emisyonlarını 50 milyon ton seviyesinde azaltma başarısı gösterdiler.

WWF-Türkiye de, karbon ayak izini ölçüp, sera gazı emisyonlarını azaltmak için harekete geçmek isteyen şirketlere destek veriyor.

Karbon ayak izini düşürmek isteyen şirketler için birkaç öneri:

1. Enerji verimliliği önlemleri ve yatırımları
2. Enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmekten ya da kendi yenilenebilir enerjini üretmek
3. Karbon offset (sıfırlama) sertifikaları.

Karbon emisyonunu tespit edip bunu azaltmak isteyen işletmelerin yararlanabileceği, WWF tarafından desteklenen bir takım uluslararası programlar vardır: Gold standard, Gold Power, WindMade.


 
 
© Teoman Aydın / WWF-Türkiye
© Teoman Aydın / WWF-Türkiye