Gold PowerGold Power, emisyonlarını azaltmayı hedefleyen ve işletmelerin elektrik kullanımları sonucunda çevreye verdikleri zararın azaltılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir yenilenebilir enerji ürünüdür.

Gold Power ile gelişmiş ülkelerdeki Megawatt saat cinsinden elektrik kullanım miktarı kadar elektriğin yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilmesi ve bu üretimin Kyoto hedefleri bulunmayan ülkelerde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Böylece ek bir emisyon azaltımı sağlayabileceği gibi, azaltım değerlerinin iki kere hesaba katılmasına da (double counting) engel olunuyor.

Geleneksel yeşil enerji seçeneklerinin aksine Gold Power, yenilenebilir enerji ile ilgili yeni yatırımları ve kapasiteyi arttırdığı gibi sera gazı emisyonlarını da azaltmayı garanti ettiği için WWF tarafından destekleniyor. Gold Power tarafından sağlanan temiz enerjiden satın alınan Megawatt değeri ve kurumun bu süreç esnasında tasarruf etmiş olduğu karbon miktarı sertifikalandırılabilir.
 
 
© Istockphoto.com/ WWF-Canada
© Istockphoto.com/ WWF-Canada