Gold StandardGold Standard, karbon ofset projeleri için küresel ölçekteki en titiz ve itibarlı sertifika programıdır. Sertifika, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin fiili olarak CO2 emisyonlarını düşürdüğünü ve yerel halkın bundan yararlandığını temin eder.

Gold Standard, 2003 yılında içinde WWF’in de bulunduğu bir grup sivil toplum örgütü tarafından kuruldu. Gold Standard an itibarı ile içinde Birleşmiş Milletlerin yanı sıra birçok ulusal hükümetin ve şirketlerin de bulunduğu seksenden fazla kurum tarafından destekleniyor.

Gold Standard projeleri Birleşmiş Milletlerin bağımsız güvenilir denetçileri tarafından incelenmektedir ve aşağıdaki kriterlere uymak zorundadır: 

• Proje CO2 emisyonlarında fiili düşüş sağlamalıdır veya emisyon azaltımlarına katkı sağlamalıdır.
• Yerel halkın projeye katılımı sağlanmalıdır.
• Proje yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği teknolojileri üzerine bilgi ve deneyimini gelişmekteki ülkelerle paylaşmalıdır.
• Proje doğaya saygılı olmalı, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkı koymalıdır.
 
 
© Richard McLellan - WWF
© Richard McLellan - WWF