WWF-Türkiye Ne Yapıyor?Sera gazı emisyonlarının artışında tarihsel sorumluluğu bulunmaması, ülkemize emisyonlarını sürdürülemez bir şekilde artırma lüksünü tanımamaktadır. Ekolojik ayak izinin küresel biyolojik kapasiteyi aşma oranı 1,5, ulusal biyolojik kapasiteyi aşma oranı ise 2 olan ülkemizin ayak izinin ana unsurunu karbon ayak izi teşkil etmektedir.

Türkiye’nin Balkanlar, Akdeniz, Kafkaslar ve Ortadoğu’da üstlendiği bölgesel liderlik rolü gereğince bölgenin geçmişiyle geleceği arasında köprü olma, bunun önemli bir bileşeni olarak da iklim değişikliğiyle mücadele konusunda gerek ulusal ölçekte, gerekse uluslararası topluma karşı öncülük etme sorumluluğu bulunmaktadır.

WWF-Türkiye’nin vizyonu, Türkiye’nin doğru iklim, enerji ve doğa koruma politikalarıyla iklim değişikliğiyle mücadele konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren; ekosistemler, türler ve insanlar için sürdürülebilir bir geleceğin kurulması için gerekli adımları atan düşük karbonlu bir gelişim modelini hayata geçirmesidir.

Bu vizyonun hayata geçirilmesi için iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon ayak izi azaltım hedeflerinin kamuoyundaki kalkınma tartışmalarının ana öğelerinden birisi olması, stratejik planlar ve iş planlarında kendine yer bulması ve Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu kalkınmaya geçiş konusunda ulusal düzeyde somut adımlar atması gerekmektedir.
 
 
 
© Michel Gunther - WWF
Rüzgar Enerjisi
© Michel Gunther - WWF