Yenilenebilir Enerji ve Enerji VerimliliğiTürkiye'de yenilenebilir enerjinin birincil enerji kullanımındaki payı %6,5, elektrik üretimindeki payı ise %24’dür. Türkiye’nin 2023 enerji stratejisi kapsamında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının %30’a çıkarılması hedefleniyor ve bu doğrultuda ana araç olarak “ülkemizin hidroelektrik potansiyelinin tümünün kullanılması” amaçlanıyor.

Ülkemiz rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi açısından önemli kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların geliştirilmesi, gerek iklim değişikliğiyle mücadele, gerekse enerjide ithal ve fosil yakıt bağımlılığının aşılması açılarından hayati öneme sahiptir. Günümüz teknolojisi ile de bu hedefi gerçekleştirmek mümkündür.

WWF’in hedefi, 2050 yılında küresel ölçekte %100 yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanmasıdır. Bu hedefe giden yol enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasından geçmektedir. Bu hedef dahilinde WWF-Türkiye bilinç yaratmak ve politikalara etki edebilmek adına raporlar yayımlayarak, çeşitli projeler gerçekleştiriyor.
 
 
© Klein and Hubert
Güneş Enerjisi
© Klein and Hubert