On Kişiden Yedisi, Uluslararası Bağlayıcı Bir Plastik Kirliliği Sözleşmesini DestekliyorGüncelleme Tarihi 28 November 2022   |  
WWF
© WWF
Bugün Uruguay’da başlayacak Birleşmiş Milletler müzakerelerinde küresel bir plastik sözleşmesinin ne kadar bağlayıcı olacağı ve sözleşmenin içeriği masaya yatırılacak. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ve Plastic Free Foundation müzakereler öncesinde İpsos tarafından hazırlanan ve plastik kirliliği konusundaki tutumları ortaya koyan bir kamuoyu araştırmasını yayımladı. Sonuçlar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülkede ankete katılan her on kişiden yedisinin sözleşmenin plastik kirliliğini sona erdirmek için bağlayıcı küresel kurallar getirmesi gerektiğine inandığını gösteriyor. Küresel sözleşmeye destek oranı Türkiye’de % 77’ye kadar çıkıyor. Bu bulgu, dünyanın ilk plastik kirliliği sözleşmesinin, ulusal ya da gönüllüğe dayalı ölçütler yerine plastiğin üretimi, tasarımı ve bertarafına yönelik küresel kurallar ve düzenlemeler içermesi için baskı yapan BM üyesi devletlerin sayısının da artacağı görüşünü destekliyor.
 
  • Ipsos’un, Plastic Free Vakfı için, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülkede 20 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) işbirliği ile analiz edildi. Tek kullanımlık plastiklere karşı tutumları ortaya koyan rapora göre on kişiden yedisi bağlayıcı küresel kurallar getirecek bir Plastik Kirliliği Sözleşmesi’ni destekliyor.  Türkiye’de katılımcıların %77’si  ‘BM Sözleşmesi gerekli’ diyor.
  • BM çatısı altında devam edecek müzakere süreci, tüm dünya için net bir küresel kurallar dizisi isteyen ülkeler ile plastik krizine çözüm bulma konusunda bugüne kadar büyük ölçüde başarısız olan ve daha az kısıtlayıcı, gönüllü yaklaşımlar talep eden ülkeler arasındaki fay hatlarını ve farklılıkları ortaya çıkaracak. 
  • WWF ve Plastic Free Foundation, plastiği ekonominin içinde ama doğanın dışında tutarak döngüsel bir ekonomiye ulaşmaya yardımcı olacak tek gerçek çözümün  küresel kuralları olan bir plastik sözleşmesi olduğuna dikkat çekerek karar vericileri küresel sözleşme konusunda birlikte hareket etmeye çağırıyor.
 
Bazı ülkeler daha az bağlayıcı yaklaşımları savunurken, araştırma gönüllü düzenlemelere çok az destek olduğunu gösteriyor; katılımcıların yalnızca %14'ü bunun tercih edilebilir olduğunu düşünüyor, hatta Türkiye’de bu oran %11’e kadar düşüyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu sözleşmede kapsamlı bir dizi tedbirin yer almasını istiyor. Her 10 kişiden yaklaşık 8'i üreticilerin ürettikleri plastikten daha fazla sorumlu olmalarını sağlayacak kuralları, geri dönüşümü zor plastiklerin yasaklanmasını ve etiketleme gerekliliklerini destekliyor.

İnternet üzerinden 23.029 katılımcıyla gerçekleştirilen anket, plastik tüketimi ve kirliliğini ele alan küresel bir sözleşmenin nasıl olması gerektiğini ve hangi kuralların önemli ya da önemsiz olduğunu düşündüklerini dünyanın dört bir yanındaki insana açıkça soran ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Sözleşmenin müzakereleri, ilki bugün Uruguay'da başlayacak bir dizi Hükümetlerarası Müzakere Komitesi toplantısında gerçekleştirilecek. Müzakerelerin 2024 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.
 
Sadece iki yıllık müzakere döneminde, denizlerdeki toplam plastik kirliliği miktarının %15 oranında artacağı tahmin ediliyor. Halen 2.000'den fazla hayvan türü çevrelerinde plastik kirliliğiyle karşılaşmış durumda ve incelenen türlerin yaklaşık %90'ının olumsuz etkilendiği biliniyor. Müzakerecilerin iddialı bir sözleşme üzerinde uzlaşamaması halinde, son on yılda krizin kontrolden çıkmasına neden olan küresel plastik kirliliği sorununa yönelik etkisiz hükümet müdahaleleri eğilimi devam edecek.
 
WWF, BM politika yapıcılarının bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak amacıyla, küresel plastik ekonomisinde sistemik değişimin kilidini açmak için gereken temel mekanizmaları tanımlayan bir rapor da yayımladı. Rapor, ekonomiye, çevreye ve insan sağlığına daha fazla zarar veren plastik atık artışını durdurabilecek hızda ve ölçekte sistemik değişimi sağlamak için neden mevcut gönüllü ulusal yaklaşımların karışımından ziyade bağlayıcı küresel kurallara ihtiyaç duyulduğunu detaylandırıyor.
 
Sözleşmenin özellikle, küresel ürün ve malzeme yasakları, döngüsel ekonomiyi kolaylaştırmak için tasarım, etiketleme ve bilgi paylaşımı için zorunlu gereklilikler ve toplama ve atık yönetiminde iyileştirmeler dahil olmak üzere somut önlemleri belirlemesi gerekiyor. Dünyanın küresel plastik atıkları azaltma konusunda anlamlı bir ilerleme kaydedebilmesi için, bu tedbirlerin en zararlı ve sorunlu tek kullanımlık plastik türlerini, balıkçılık malzemelerini ve mikroplastikleri yasaklayarak plastik kirliliğini kaynağında azaltacak şekilde tasarlanması gerekiyor.
 
WWF-Türkiye Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel anketi ve raporu değerlendirerek şu görüşleri açıkladı: " Bugüne kadar pek çok kampanya ile dünyanın her köşesinden yüz milyonlarca insan plastik atıklarını azaltmak için kişisel olarak harekete geçti. Ancak birçoğu da dünyanın yıkıcı plastik kirliliği ayak izimizi tersine çevirmek için küresel bir eyleme ihtiyaç olduğunun farkında. İpsos anketi, hükümetleri ve şirketleri ürettikleri plastikten daha fazla sorumlu kılan iddialı bir küresel plastik kirliliği sözleşmesi için geniş ve ezici bir kamuoyu talebi olduğunun kanıtı. WWF, anket aracılığıyla dünya vatandaşlarının ne olmasını istediklerini anlamaya çalışırken raporla da hükümetlerin müzakereler sırasında atabilecekleri en etkili adımları belirlemeyi amaçladı. Her iki araştırma da plastiklerin üretiminden kullanım ömrü sonu yönetimine kadar sağlam bir küresel düzenlemeye olan ihtiyacı ve desteği açıkça ortaya koyuyor."

Ediröte Notlar
1) Küresel anketin tüm bulguları  (Ipsos küresel raporu)
2) Anket bulgularının analizi (Rising Tides II)
3) Bağlayıcı küresel kuralların neden en iyi çözüm olduğuna ve politika yapıcıların bunu nasıl gerçekleştirebileceğine ilişkin WWF raporu (Plastik Kirliliğini Sona Erdirecek Bir Sözleşmeye Doğru)
 
Ankete katılan tüm ülkelerde küresel kurallara destek
Aşağıdaki tablo, anketin gerçekleştirildiği ülkelerdeki katılımcıların plastik kirliliği sözleşmesine dahil edilebilecek belirli küresel kurallar hakkındaki görüşlerini gösteriyor. Rakamlar kuralların önemli veya çok önemli olduğunu düşünenlerin oranını gösteriyor:


 
Plastik Krizi ile mücadele için küresel kurallara sahip olmanın önemi konusunda ne düşünüyorsunuz ?
  Gereksiz tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması (%) Kolayca geri dönüştürülemeyen plastik türlerini yasaklayın (%) Üreticileri ve perakendecileri plastik ambalajların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinden sorumlu kılmak (%) Tüm yeni plastik ürünlerin geri dönüştürülmüş plastik içermesini zorunlu kılmak (%)
 
Yeniden kullanım, geri dönüşüm veya bertaraf için sorumlu bir şekilde nasıl ayrıştırılacağının açık olması için plastik ürünlerin etiketlenmesini zorunlu kılın (%)
Küresel ülke ortalaması 75 77 78 76 77
Arjantin 81 85 83 83 83
Avustralya 79 78 81 78 80
Belçika 73 74 76 78 74
Brezilya 70 76 76 76 76
Kanada 69 72 74 72 74
Şili 82 84 83 84 84
Çin 81 82 85 79 84
Kolombiya 85 88 85 83 88
Fransa 77 77 76 74 74
Almanya 76 75 74 72 71
Büyük Britanya 79 78 81 78 81
Macaristan 74 75 79 78 80
Hindistan 78 79 78 80 79
Endonezya 80 83 85 81 84
İrlanda 76 78 79 76 77
İsrail 60 69 76 69 75
İtalya 75 77 76 75 78
Japonya 54 53 56 52 63
Malezya 65 70 72 71 71
Meksika 87 85 86 87 88
Hollanda 68 70 76 73 68
Peru 82 87 85 85 84
Polonya 76 75 69 73 75
Romanya 78 79 82 80 82
Suudi Arabistan 67 70 70 68 68
Singapur 69 74 77 76 79
Güney Afrika 79 80 86 86 84
Güney Kore 82 83 76 80 80
İspanya 78 79 78 77 77
İsveç 63 69 72 65 67
Tayland 79 75 80 78 81
Türkiye 80 84 81 81 84
Birleşik Arap Emirlikleri 72 74 76 72 74
Birleşik Devletler 63 71 73 72 74
 
 
WWF Hakkında
WWF, 100’den fazla ülkedeki küresel ağı ile dünyanın en büyük ve en deneyimli bağımsız doğa koruma kuruluşlarından biridir. WWF’in misyonu biyolojik çeşitliliğin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması, aşırı tüketim ile kirliliğin azaltılması suretiyle doğal çevredeki bozulmanın durdurulması ve insanın doğa ile uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasıdır.

Plastic Free Foundation Hakkında
Plastic Free Foundation, her yıl dünyayı kirleten yaklaşık 300 milyon kg plastiği durduran, kâr amacı gütmeyen küresel bir sosyal harekettir. Plastiksiz Temmuz meydan okumamız ve plastik içermeyen davranışların paylaşılmasıyla, insanların, kuruluşlarının ve hükümetlerin plastik atıksız bir dünyaya katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz. Her yıl 190 ülkeden tahmini 140 milyon katılımcı Plastiksiz Temmuz’a katılıyor. Daha fazlası için plasticfreejuly.org/about-us adresini ziyaret edin.

Ipsos Hakkında
Ipsos, 90 pazarda faaliyet gösteren ve 18.000'den fazla çalışanı olan dünyanın en büyük üçüncü pazar araştırma şirketidir. Tutkuyla merak eden araştırma uzmanlarımız, analistlerimiz ve bilim insanlarımız, vatandaşların, tüketicilerin, hastaların, müşterilerin veya çalışanların eylemleri, görüşleri ve motivasyonları hakkında gerçek anlayış ve güçlü içgörüler sağlayan benzersiz çok uzmanlı yetenekler geliştirmiştir.
 
 
 
WWF
© WWF Enlarge

Yorum

blog comments powered by Disqus