İşbirlikleriSürdürülebilir bir gelecek; bugünkü yaşam biçimimizde, iş yapış şeklimizde, üretim-tüketim süreçlerimizde, yönetim ve uygulamalarımızda ciddi bir değişim ve dönüşüm gerektiriyor. Bu, hiçbir kişinin ve kurumun tek başına gerçekleştiremeyeceği kadar büyük ve zorlu bir uğraş.
Farklı uzmanlıkların, deneyimlerin, görüşlerin ve olanakların bir araya getirilmesi ve ortak bir hedef doğrultusunda hareket edilmesi bu olağanüstü çabada kilit rol oynuyor. Bunun için WWF-Türkiye; doğa koruma ve sürdürülebilirlik yolunda verdiği mücadelede hükümetle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla, sivil toplum kurumlarıyla ve bilim-araştırma kuruluşlarıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmayı çalışmalarının en önemli unsuru olarak kabul eder.

WWF-Türkiye’nin doğa koruma programı, geleneksel doğa koruma çalışmasını biyolojik çeşitlilik kaybının temel nedenlerini ve ayak izini azaltmayı hedef alacak çalışmalarla birleştirir. WWF-Türkiye;

Yerel düzeyde; ülkemizin en değerli doğal alanlarında yerel yönetimlerle, yerel sivil toplum temsilcileriyle, yöre halkıyla, çiftçilerle, balıkçılarla, toprak sahipleriyle ve tüketicilerle çalışır, pilot projeler, araştırma ve eğitim çalışmaları yürütür.

Ulusal düzeyde;
hükümetle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerle, ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektör temsilcileriyle ve şirketlerle işbirlikleri oluşturur, onların desteklerini talep eder, politikaları etkilemeye çalışır, birlikte sorunları tespit edip çözümler getirir, projeler üretir.

Uluslararası düzeyde; uzmanlaşmış uluslararası kurum ve kuruluşlarla, bilgi ve deneyim paylaşımı, uluslararası sözleşmeler ve politikalar, yenilikler, modern teknolojiler ve yaklaşımlar ile bunların ülkemizdeki uygulamalarında işbirlikleri yapar.

 
© Chris Martin Bahr / WWF
© Chris Martin Bahr / WWF

YEŞİL OFİS OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?

 
© Istockphoto.com / WWF-Canada
Yeşil Ofis Programı hakkında bilgi almak ve başvurmak için yesilofis@wwf.org.tr adresinden bize ulaşın.