İş DünyasıTüm üretim ve tüketim süreçlerinde doğaya bağımlıyız. Doğal kaynaklarımız olmadan, onlara bağlı üretimin ve sanayinin de olamayacağı bir gerçektir. WWF-Türkiye, iş dünyasıyla doğa koruma konusunda işbirlikleri kurarak, çözüm odaklı, kalıcı projeler geliştirir. WWF-Türkiye’nin şirketlerle kurduğu işbirlikleri, değişim yaratmak üzere şirketin kendisinden başlayan ve topluma yayılan çalışmalarla bir dizi ortak hedefe ulaşır.
WWF-Türkiye’nin iş dünyasıyla geliştirdiği işbirlikleri, hem doğa koruma hedeflerine ulaşılmasını hem de iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmaya yönelik sözlerini tutarak çevreyle uyumlu iş uygulamalarını çoğaltmasını sağlar. WWF-Türkiye ile işbirliği yapan kuruluşlar; doğa korumaya önem verir, bu konudaki küresel yaklaşımları ve arayışları destekler ve en önemlisi kendi süreçlerinde değişim yaratarak bunu tüketicileriyle paylaşırlar.

Doğa Koruma Ortakları
WWF-Türkiye, bir kurumun toplumda saygı görmesinin ürün ve hizmetlerinin yanı sıra topluma sağladığı katkıyla ölçülmesi gerektiğinden yola çıkarak, toplumsal katkının uzun vadeli yatırım ve planlama gerektirdiğini savunur.

Kurumsal saygınlığın ve farklılaşmanın sosyal yatırımlardan geçtiğine inanan kurumların gelecek yüzyılın sorumluluk sahibi firmaları olduğunu düşünür. WWF-Türkiye’nin Doğa Koruma Ortakları, tedarik, üretim ve hizmet süreçlerinde çevre dostu uygulamaları üstlenen ve bunu yaparken sosyal sorumluluğunu WWF-Türkiye’nin çalışmalarını destekleyerek gösteren şirketlerdir.

 
© Istockphoto.com / WWF-Canada
© Istockphoto.com / WWF-Canada