Sivil Toplum KuruluşlarıWWF-Türkiye’nin doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularında gerçekleştirdiği çalışmalarda yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturduğu işbirlikleri önemli bir yer tutar.
WWF-Türkiye, acil yanıt, hukuksal mücadele ve hızlı müdahale gerektiren konular başta olmak üzere, farklı uzmanlıklara ve deneyimlere sahip sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek ortak pozisyonlar alır, stratejiler belirler ve aksiyona geçer.

WWF-Türkiye; iklim değişikliği konusunda ortak kaygılarını ve çözüm önerilerini birlikte dile getirmek üzere Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan İklim Ağı'nda yer almaktadır. Benzer şekilde, “Tabiat ve Biyolojik Çeşitlilik İzleme Kanunu” tasarısını yakından takip eden 85 sivil toplum örgütü tarafından oluşturulan Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’nin etkin bir üyesidir.

WWF-Türkiye, doğa korumada yaklaşık 40 yıllık deneyimiyle yerel sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve kapasitelerinin artırılması içim önemli çalışmalar yürütür. Yöre insanın yaşadığı bölgeye özgü sorunları belirleyerek, çözümler geliştirmesinin doğa korumada oynadığı kilit rolden yola çıkan WWF-Türkiye, yerel inisiyatiflerin gelişmesini amaçlar. Biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla WWF-Türkiye tarafından yürütülen Türkiye’nin Canı Kampanyası kapsamında, ülkemizin dört bir yanında yerel sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projeleri desteklemek için hibe vermektedir.

 
© Istockphoto.com / WWF-Canada
© Istockphoto.com / WWF-Canada
 
© WWF-Türkiye
WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye