SürdürülebilirlikElimizin altında bir gezegen daha varmış gibi yaşıyoruz. Dünyanın sağlayabildiği kaynakların yüzde 50 fazlasını kullanıyoruz. Yönümüzü değiştirmezsek, bu oran büyük bir hızla artacak ve 2030 yılında iki gezegen bile yetmeyecek. Bu durum, doğayı koruyarak, doğal kaynakların kendini yenileme kapasitesini aşmayarak ve doğanın sağladığı mal ve hizmetlerin gerçek değerini kavrayarak yaşamayı zorunlu kılıyor.

Geçmişte şirketlerin sosyal sorumluluk çalışmalarıyla sınırlı kalan “sürdürebilirlik”, bütün üretim-tüketim süreçleriyle ve risk yönetimiyle birlikte ele alınan en önemli kavram haline geldi.

Şirketlerin faaliyetleri, insan ve doğa için vazgeçilmez yaşam alanlarını etkiliyor. WWF tarafından yapılan araştırmaya göre, yeryüzünde doğa koruma açısından en önemli 35 alana en büyük darbeyi 15 ticari ürün (hurma yağı, pamuk, biyo-yakıtlar, şeker kamışı, kâğıt, kereste, süt, sığır eti, soya, yem balığı, çiftlik somonu, çiftlik karidesi, tropikal karides, ton balığı ve alabalık) indiriyor. Bu ticari ürünler, yeryüzünde ormansızlaşmaya yol açan en önemli beş etkeni oluşturuyor. Alan kullanımındaki değişikliklerden kaynaklanan karbon emisyonlarının artmasına en fazla bu ürünler neden oluyor. Söz konusu ürünler, çağımızın en önemli sorunları haline gelen biyolojik çeşitlilik, karbon ve su konularında çok büyük bir etkiye sahip. Üretimin ayak izini azaltmak zorundayız. Daha az hammadde kullanarak daha fazla üretmek zorundayız.

WWF, dünyanın önde gelen şirketleriyle ve bu şirketlerin tedarikçileriyle çalışarak, küresel ticari ürünlerin üretim, işlenme, tüketim ve finansmanına yönelik uygulamaları değiştirmeyi amaçlıyor. WWF, doğa korumayı özel sektörde kilit role sahip şirketlerin kurumsal gündemlerinin en önemli maddesi haline getirmeye çalışıyor.
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan Türkiye’nin, ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken doğayı gözden çıkarmaması, sürdürülebilirliği devlet politikalarına ve iş dünyasının uygulamalarına mutlak biçimde dahil etmesi gerekiyor. WWF-Türkiye, artan nüfusla birlikte giderek yükselen ayak izimizin doğa üzerine yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla, iş dünyasına çevresel performanslarının yükseltilmesinde ve sürdürülebilirlik çalışmalarında destek olur.

Sürdürülebilirlik, yalnızca kurumsal sosyal sorumlulukla ilişkili bir konu olmaktan çıkmış, iş dünyasının mutlaka yerine getirmesi gereken en önemli zorunluluk haline gelmiştir.

James Leape Genel Müdür, WWF International

ÇALIŞMALARIMIZDAN HABERDAR OLUN