Gücüne Sahip ÇıkTemiz ve sağlıklı bir gelecek istiyor musun?

Önümüzdeki dört yılda tüm dünyada kurulacak enerji altyapısı, nesiller boyunca iklim değişikliği konusundaki kaderimizi belirleyecek.

Tüm ülkelerin gelişmeye ve büyümeye hakkı olduğunu biliyoruz. Ancak, iklim değişikliğinin tehlikeli sonuçlarını durdurmak, fosil yakıtların insan sağlığına zararını azaltmak, enerjiye erişimi artırmak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için artık temiz ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmamız gerekiyor.

Tüm dünyada finans kuruluşlarına ve hükümetlere, hemen harekete geçmeleri ve rüzgâr ve güneş gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. Kömür, petrol ve gaza yapılan yatırımları azaltmalarını, bugünün kirli ve sürdürülebilir olmayan enerjisini terk etmelerini istiyoruz

Doğaya yatırım yapmak için çok fazla nedenimiz bulunuyor. Biz, insanların doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceği savunuyoruz. Fosil yakıtlara yapılan yatırımlar, doğal hayatı ve toplumların istikrarını tehdit ediyor. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ise, hepimiz için temiz ve sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılacak.

İnsana ve doğaya zarar vermek finansal desteklerle ödüllendirilmemeli.
Biz sorunlara değil, çözümlere yatırım yapmayı seçiyoruz.

Bize katılır mısın? 
© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye