Türkiye'nin CanıYüzlerce bitki ve canlı türüne ev sahipliği yapan Türkiye’nin doğal zenginliği hızlı nüfus ve tüketim artışı ile ortaya çıkan aşırı kaynak kullanımı, alan kullanım değişiklikleri, kirlilik gibi sebeplerle tehlike altında. Bu baskı sonucu, türkülerimize konu olan turnalar, atasözlerimize girmiş çiçekleri geçmişten aldığımız ve geleceğe taşıyacağımız doğal mirasımız üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Acilen harekete geçmemiz gerekiyor!

WWF-Türkiye, ülkemizde biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak ve doğal değerlerimizin korunmasına yönelik projelere kaynak yaratmak amacıyla Türkiye’nin Canı Kampanyası’nı başlattı. Bireylerin ve kurumların bağışlarıyla oluşturulan hibe fonu, Türkiye’de doğa koruma konusunda faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerini hayata geçirmesi için dağıtılıyor.

Kalıcı ve somut doğa koruma çözümleri üretebilmek için yerelin desteği ve gücü anahtar bir rol oynuyor. Yerelden doğan ve hepimizin ortak değerleri olan biyolojik çeşitliliğimizi, ancak birlikte hareket ettiğimizde koruyabiliriz. Siz de Türkiye’nin Canı Kampanyası’na destekleyerek, daha fazla yerel STK’nın doğa koruma projesini hayata geçirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için kampanya websitesini ziyaret edin, www.turkiyenincani.org. 
© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye
  •  
© .

    SMS ile destek olun!

    CAN yazıp 8486'ya mesaj göndererek, hibe fonuna 5 TL katkı sağlayabilirsiniz.