Kaplan Evlat Edinin!1900’lerin başında sayıları 100 bine ulaşan dünyadaki kaplan popülasyonu bugün 3.200’e kadar geriledi. Bilim insanları, bu rakamı bir kırılma noktası olarak tanımlıyor. Bir başka deyişle, bu noktadan sonra geri dönüşü olmayan bir yok oluş söz konusu.

WWF, kaplanlar için bir gelecek yaratmak amacıyla bu türün yaşadığı 13 ülkeyle beraber çalışıyor. Hedef 2022 yılına kadar kaplan nüfusunu bugünkü sayının iki katına çıkartmak.


Siz de bir kaplan evlat edinerek onları korumak için yürütülen çalışmalara destek olabilirsiniz.

evlatedinin
 
© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye

Kaplan: biyolojik çeşitlilik, ekosistemler ve insanlar arasındaki köprü

Büyük bir avcı olan kaplan, sağlıklı ekosistemlerin devamlılığında önemli bir role sahiptir; çünkü yaşadığı ekosistemlerde, besin piramidinin en tepesindeki canlıdır. Avlandığı türlerin popülasyonunu dengede tutarak bitki örtüsünü korur; böylece daha küçük türler ve böcekler yaşam bulur; insanlara gıda üretimi için gerekli olan kaynak sağlanır.

Ekosistemlerin hem doğaya hem de insanlara temiz su ve gıdanın yanı sıra diğer önemli hizmetleri de sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, kaplanın varlığının insanlar için de faydalı olduğu söylenebilir.
Bir kaplanın korunmasıyla yaklaşık 100 kilometrekare büyüklüğünde bir alanın korunması anlamına geliyor. Böylece sadece kaplan değil bu alanda yaşayan fil, gergedan, boz ayı, orangutan, misk geyiği gibi nesli tehlike altında olan pek çok tür de korunmuş oluyor.

Kaç kaplan türü var?

Dünyada dokuz kaplan alt türü var. Bunlardan üç tanesinin, Bali, Java ve Hazar kaplanları, nesli tükendi. Güney Çin kaplanı doğada tükendi. Sumatra kaplanı, Amur(Sibirya), Bengal(Hint), Malay ve Hindiçin kaplanlarının nesli ise tehlikede.


WWF'nin kaplan koruma çalışmaları yürüttüğü Hindistan ormanlarından güzel bir haber geldi. Bir anne kaplan ve 5 yavrusu yerleştirdiğimiz video kapanlar tarafından görüntülendi. Koruma çalışmalarının bu somut sonuçlarını görmek hepimiz için büyük bir mutluluk.

Tehditler
Kaplanların yaşam alanlarının çoğunda tarımsal faaliyetler yapılıyor; yaşadıkları ormanlar kereste ticareti ve hızlı büyüme sebebiyle parçalanıyor. Günümüzde kaplanlar, birbirinden izole, küçük alanlarda yaşam savaşı veriyor.

Popülasyondaki düşüşün sebepleri dönemlere göre değişiklik gösteriyor: 1930’lara kadar sportif faaliyet olarak avcılık, 1940-1980 arasında yaşam alanlarının kaybedilmesi en büyük tehditken, 1990’lardan itibaren kemiklerinin tedavi amaçlı kullanılmaya başlanması olarak sıralanıyor.

Günümüzde, yasa dışı avcılık/ticaret ve insan-kaplan çatışması sonucunda öldürülmeleri ile yaşam alanlarının kaybı ve parçalanması kaplanların karşı karşıya olduğu önemli tehditler arasında yer alıyor. Bazı bölgelerde iklim değişikliği de kaplanların yaşadıkları çevre üzerinde baskı yaratıyor.WWF ne yapıyor?
Kaplan x 2:

WWF’in Kaplan Girişimi, Çin Takvimine göre Kaplan Yılı olan 2022’ye kadar doğal ortamında yaşayan kaplan nüfusunu iki katına çıkartmayı hedefliyor. WWF, kaplanların korunması için çalışmalarını üç başlık altında yürütüyor:
  • Kaçak avlanmayı önlemek
  • Kaplanların yaşam alanlarını korumak
  • Kaplan ve ondan elde edilen ürünlerin ticaretini durdurmak

videofotokapan
Kaplan çalışmalarının en önemli araçlarından biri, kaplanların yaşam alanlarında kullanılan video ve fotokapanlar. Isıya ve harekete duyarlı bu kameralar sayesinde doğanın en ulaşılamaz yerlerinde bile kaplanların yaşamları hakkında pek çok bilgi keşfediliyor.
Künye: Kaplan
Literatürdeki ismi: Panthera tigris spp.
Alt türleri: Panthera tigris altaica(Sibirya kaplanı), Panthera tigris tigris(Bengal kaplanı), Panthera tigris corbetti(Hindiçin kaplanı), Panthera tigris jacksoni(Malay kaplanı), Panthera tigris amoyensis(Güney Çin kaplanı), Panthera tigris sumatrae(Sumatra kaplanı).
Yaşam alanı: Bazı kaynaklara göre adını Latince’de Dicle Nehri anlamına gelen Tigris’ten alan tür; batıda Anadolu’dan, doğuda Çin’e, kuzeyde Sibirya’dan güneyde Hindistan’a kadar Asya kıtasında yayılış gösteriyor. Bir zamanlar Anadolu’da var olan Hazar kaplanı (Panthera tigris virgata) en son 1970’lerde görüldü.
Beslenme: Genellikle yalnız avlanırlar. Avlanmak için görme ve işitme duyularını kullanırlar. Çoğunlukla geyik, antilop, sığır gibi büyük memeli hayvanları avlarlar. Bazılarının timsah, balık, kuş ve sürüngen türlerin yanı sıra leopar, ayı gibi diğer avcı türlerle de beslendiği biliniyor.
Görünüm: Üst kısmı kırmızımsı turuncu-koyu sarı, alt kısmı ise beyazımsıdır. Vücudunda siyah ve koyu gri çizgiler bulunur. Bu çizgiler, her kaplan için karakteristiktir.
Boy: Alttüre, cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterir. Kuyruğu dahil ortalama 140-300 santimetre arasında uzunluğundadır.
Ağırlık: Bir erkek Sibirya kaplanı yaklaşık 300 kilogram kadarken diğer alt türlerden Sumatra kaplanı 100 ila 140 kilogram ağırlığında olabilir.

 
© WWF-Türkiye
#lastselfie
© WWF-Türkiye