Kutup Ayısı Evlat EdininKuzeyin görkemli canlısı olan kutup ayısı, dünyanın en büyük kara etoburudur. ‘Deniz ayısı’ anlamına gelen Latince Ursus maritimus, hayatının çoğunu suda, su çevresinde veya deniz buzullarının üstünde geçiren bu muhteşem tür için yerinde bir isim. Kutup ayılarının hayatta kalması ve yavrularını büyümesi kutup buzullarına bağlı. Ancak son zamanlardaki bütün göstergeler, Kuzey Kutbu’ndaki buzulların iklim değişikliği nedeniyle endişe verici bir hızla eridiğini ortaya koyuyor.
Kutup Ayılarına Yönelik Tehditler
 • İklim değişikliği sonucu azalan deniz buzulları
 • Deniz ortamındaki zehirli kimyasallar ve kirlilik kutup ayılarında sağlık sorunlarına sebep olan zehir düzeyini artırıyor. Besin zincirinde yükselen ve kutup ayılarında sağlık sorunlarına sebep olan zehir düzeyi artıyor.
 • Kuzey Kutup Bölgesi’nde artan endüstriyel faaliyetler:
 • Petrol ve gaz araştırmaları
 • Petrol sızıntısı riskini artıran petrol taşımacılığıa
 
© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye
Kutup Ayıları Neden Bu Kadar Önemli?
Kutup ayıları, Kuzey Kutbu’nda neler olduğunu anlayabilmemizi sağlar. Risk altında olan bir kutup ayısı, kutup deniz ekosisteminde bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olabilir.
Besin zincirinin en üst veya üst noktasında olan büyük etoburlar bir ekosistemin ve bu durumda Kuzey Kutbu’nun sağlığının özellikle hassa göstergeleridir.

WWF Kutup Ayıları İçin Ne Yapıyor?
 • İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları yürütüyor.
 • Sera gazı salınımını düşürmeleri ve iklim değişikliğini azaltmaları için hükümetlere, sanayi kuruluşlarıyla ve bireylerle görüşüyor.
 • Kutup ayılarını ve üremeleri için hayati olan yaşam alanlarını koruyor.
 • Petrol ve gaz geliştirme, deniz taşımacılığı gibi endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan doğrudan tehditleri önlüyor veya ortadan kaldırmaya çalışıyor.
 • İnsan-yaban hayatı çatışmasını azaltmak ve sürdürülebilir yaşamı geliştirmek amacıyla yerel topluluklarla birlikte çalışıyor.
 • Küresel ısınmanın kutup ayılarının durumlarını uzun vadede nasıl etkileyeceğini öğrenmek amacıyla, kutup ayıları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarına saha araştırmaları için fon sağlıyor.
 • Kuzey Kutbu’ndaki sanayileşmenin ve iklim değişikliğinin sebep olduğu büyük tehditlere yönelik yönetimsel çözümlere öncülük ediyor.