Yaşam Tarzınızı Değiştirin rel=
Yaşam tarzımızın ve tüketim alışkanlıklarımızın sonucu olan küresel iklim değişikliğini ve biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurmak sadece yaşama yeniden saygı duymamızla mümkündür.
© Teoman Aydın / WWF-Türkiye

Yaşadığımız yüzyılda, daha önce rastlanmamış çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız.. Her gün 100’den fazla canlı türünün nesli tükeniyor. Gezegenimizde yaşamın sürekliliğini sağlayan hava, su ve toprak gibi doğal kaynaklar hızla kirleniyor, azalıyor ya da yok oluyor. Bu sürekli bozulma ve tükenme, nüfus artışıyla beraber daha da hızlanıyor. Ünlü Alman filozof, Albert Schweitzer’in geliştirdiği ve geçtiğimiz yıllarda çevreci harekete ilham veren “yaşama saygı” felsefesi, kalkınmanın başka canlıların yaşamı pahasına gerçekleştirilemeyeceğinin önemini vurgular. Yeryüzündeki yaşam, birbiriyle iç içe geçmiş parçalardan oluşan büyük bir sistemin ürünüdür. Bu parçalardan herhangi birinin zarar görmesi diğerlerini de etkiler.

WWF-Türkiye, insanlığın doğayla uyum içinde olduğu “yaşayan bir dünya” için çalışmaktadır. Bugün, refah seviyesini yükseltirken biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve gezegenimizdeki yaşamın devamlılığını sağlamak, insanlığın sorumluluğu altındadır. Yaşam tarzımızın ve tüketim alışkanlıklarımızın sonucu olan küresel iklim değişikliğini ve biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurmak sadece yaşama yeniden saygı duymamızla mümkündür.
 

Günlük hayatımızı daha yaşanabilir kılmak ve hükümete, sanayi liderlerine değişime gerçekten ihtiyaç duyulduğunu anlatan doğru bir mesaj vermek adına atabileceğiniz basit adımlar var.

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİREREK...

Küresel iklim değişikliğini ve biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurma yolundaki çabalarımıza destek vermiş olacaksınız.