Eğirdir Balıkçılık Eğitimleri Gerçekleşti

Güncelleme Tarihi 06 May 2010

Eğirdir’de Sürdürülebilir Turizm ve Sürdürülebilir Balıkçılık Eğitimleri Gerçekleştirildi

Eğirdir’de Sürdürülebilir Turizm ve Sürdürülebilir Balıkçılık Eğitimleri Gerçekleştirildi

WWF- Türkiye tarafından Siemens Ev Aletleri’nin desteği ile yürütülen Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi kapsamında faaliyetler hızla ilerliyor. Isparta için yaşamsal önem taşıyan Eğirdir Gölü’nün korunması amacıyla Isparta Valiliği ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında sürdürülebilir turizm, pansiyonculuk ve balıkçılık eğitimleri verildi.
 


Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi’ kapsamında, 27-28 Nisan tarihlerinde ‘Eğirdir Gölü’nün Elçileri’, 29 Nisan’da ‘Eğirdir Gölü’nün Ev Sahipleri’, 26 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında ise ‘Sürdürülebilir Balıkçılık’ eğitimleri gerçekleştirildi.
 


 


Sürdürülebilir Turizm, Yerel Değerlerin Önemi, İşbirliği ve Örgütlenme

‘Eğirdir Gölü’nün Elçileri’ isimli eğitim ile Eğirdir Gölü Havzası’nda tarım, balıkçılık, çobanlık, turizm, öğrenci pansiyon işletmeciliği gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren, bunun yanında yöredeki turistlerle yoğun iletişimleri sayesinde fahri olarak Eğirdir Gölü’nün tanıtımını ve rehberliğini yapan kişiler hedeflendi. ‘Eğirdir Gölü’nün Ev Sahipleri’ eğitimi ile de göl çevresinde faaliyet gösteren pansiyon ve işletme sahipleri hedef alındı.
 


Toplam 45 kişini katıldığı eğitimlerde Eğirdir Gölü’nün güncel durumu ortaya kondu, dünyadaki iyi örnekler çerçevesinde havzadaki sürdürülebilir turizm fırsatları ve alanda karşılaşılan sorunlar tartışıldı. Yerel, doğal ve kültürel değerler üzerine, katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla oluşturulacak bir turizm stratejisine ve çatışmaları en aza indirmeye yönelik örgütlenme modellerine olan ihtiyacın altı çizildi.
 


Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi kapsamındaki sürdürülebilir turizm etkinlikleri, Mayıs ayında örnek bir alana düzenlenecek deneyim paylaşımı gezisi ile devam edecek.
 


 


Balıkçılık: Sorunlarla çözümler iç içe...


Eğirdir Gölü Havzası’ndaki Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçelerine bağlı Aşağı Tırtar, Büyük Kabaca, Barla, Aşağı Kaşıkara, Gençali ve Gelendost Merkez yerleşim birimlerinde ‘Sürdürülebilir Balıkçılık’ eğitimleri verildi. Yaklaşık 120 balıkçıya ulaşılan eğitimlerde; sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri doğrultusunda Eğirdir Gölü’nün faunası ve balık çeşitliliği, av araçları, kerevit biyolojisi, Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası’nın Türkiye’deki iç su balıkçılığına olası yansımaları ve sirküler uygulamaları konularında katılımcılar bilgilendirildi, alanda sürdürülebilir balıkçılığın önündeki engeller tartışıldı.


Balıkçılığın çevre yerleşimler için önemli bir geçim kaynağı olduğu Eğirdir Gölü’nde aşırı av baskısı, üreme alanlarının tahribi ve yasak dönemde yapılan kaçak avcılık sonucunda gölde ekonomik değeri olan kerevit (tatlı su ıstakozu), sudak, sazan gibi su ürünleri tükenme noktasına gelmiş durumda. Bu kötü gidişe dur demek için 2008 yılında yürürlüğe giren Eğirdir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde dört yıl sürecek bir avlanma yasağı uygulanmaya başlandı, yasakla eş zamanlı olarak gölde balıklama çalışmaları gerçekleştirildi.   


Balıkçılık eğitimleri ile aşırı av baskısının hem sorumlusu hem de mağdurları olan balıkçıların sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi, bunun yanında balıkçılardan alınan geri bildirimler ile balıkçıların sorun, istek ve taleplerinin karar alma mekanizmalarına taşınması hedefleniyor.
 

Eğirdir Gölü
© Çağrı Deniz Eryılmaz / WWF-Türkiye