© Nilüfer Araç
GIDA

KİLİT VERİLER


Karada biyolojik çeşitlilik kaybının %70’inin sorumlusu gıda üretim sistemlerimiz.

Her 10 çiftçiden dokuzu toprağın sağlığından ve geleceğinden endişe ediyor. Çiftçilerin yarısından fazlası, önümüzdeki 10 yıl içinde üretimi azaltacağını ya da tamamen üretimden çekileceğini ifade ediyor.

Gıda üretim sistemleri ormansızlaşmanın %80’inden, sera gazı emisyonlarının ise %30’undan sorumlu.

Gıda üretim sistemleri kaynakları verimsiz şekilde kullanıyor. Üretilen gıdanın %40’ı  tüketilmeden, yenmeden kaybediliyor.

Hepimiz hayatta kalabilmek için besleyici yiyeceklere ihtiyaç duyuyoruz. İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların yükselmesi, kuraklık ve sel gibi aşırı hava olayları gıda üretimine zarar veriyor. Üretimin zarar görmesi ise fiyatları etkiliyor.
 

© Shutterstock
Hepimiz hayatta kalabilmek için besleyici yiyeceklere ihtiyaç duyuyoruz.

İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların yükselmesi, kuraklık ve sel gibi aşırı hava olayları gıda üretimine zarar veriyor. Üretimin zarar görmesi ise fiyatları etkiliyor.

© Shutterstock

NEDEN ÖNEMLİ?Gıdamızın tümü doğadan geliyor. Gıda üretmenin büyük bir bedeli var ve bu tüm insan faaliyetleri içinde gezegenimize etkisi en ağır olanı. Artan gıda talebini karşılayabilmemiz için gıda üretim ve tüketim süreçlerindeki sorun ve yetersizliklerin çözülmesi gerekiyor.

Tarımsal faaliyetlerimizin, ülke ekonomisi ve kalkınması için önemi yadsınamaz ancak çevresel etkileri de oldukça fazla. Bu zararı en aza indirmek için sürdürülebilir, sorumlu üretim ve tüketimi desteklemeliyiz.

Tarımsal uygulamalarımız ve tüketim biçimlerimiz Türkiye’nin doğal değerlerinin sürdürülebilirliğini koruyacak nitelikte olmalı.

Toprak, su ve enerji gibi  kaynakların kendini yenileme kapasitesini aşmamalı.

Aynı zamanda çiftçilerin kârlılığı ve refahını da artırmalı.

 

© Shutterstock

WWF-TÜRKİYE OLARAK NE YAPIYORUZ?


Toprak sağlığını ve canlılığını artırmak; su döngüsünü iyileştirmek ve konvansiyonel yöntemlerden doğa pozitif ve onarıcı tarıma geçiş için çalışıyoruz.. Bu amaçlara yönelik işbirlikleri geliştiriyor, örnek ve model olacak proje ve çalışmalar yapıyoruz.

Siz ne yapabilirsiniz?

Sorumlu üretim sürecinden geçen, yerel üreticileri tercih edin. Gıdanızı mevsiminde ve sadece ihtiyacınız kadar satın alın.
 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

İYİ PAMUK

İnsan refahını ve sağlığını gözeterek pamukta sürdürülebilir üretim standartlarını elde etmek için çalışıyoruz.

YAĞMUR SUYU HASADI

Çeşitli yöntemlerle yağmur suyunu depoluyor, toprakta tutulmasını sağlayarak iklim değişikliğine uyum için tekrar edilebilir bir model oluşturuyoruz.

SAĞLIKLI TOPRAK HAREKETİ

Türkiye’de tarımın ve buğday üretiminin sürdürülebilirliği ve gelişmesi için Eti Burçak ile “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini yürütüyoruz.

TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR

AKILLI ARPA VE ŞERBETÇİOTU

Tarım faaliyetlerinin doğa üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı, bir yandan da ürün verimliliğini arttırmayı hedefledik.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DOMATES

Knorr ile domatesi üretiminin toprak kalitesi üzerindeki etkilerini azaltmak ve üretimi daha sürdürülebilir hale getirmek için çalıştık.

© WWF Türkiye
© DENİZ KAPLUMBAĞASI
DEĞİŞİMİN PARÇASI OL

Hayatınızda ufak değişiklikler yaparak büyük değişimlere katkıda bulabilirsiniz. Tehlike altındaki bir türü evlat edinin veya düzenli destekçi olun, WWF-Türkiye ailesine siz de katılın! Doğamız için yaptığımız her proje sizinle #BirlikteMümkün

Destek Ol