© WWF Türkiye
İŞİNİZE DOĞAYI KATIN

NEDEN İŞ DÜNYASIYLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ?


Gezegenimiz için sağlıklı bir gelecek hayal ediyorsak, sivil toplumun iş dünyası ve kamuyla işbirliği içinde olması gerektiğine inanıyoruz.

İklim değişikliği, enerji güvenliği ve doğal kaynakların tahribatı gibi konular tüm topluluklar ve bu topluluklara bağlı şirketler için büyük riskler ortaya çıkarıyor. Bazı şirketler şimdiden stratejilerini sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu hale getirmeye başladı. WWF-Türkiye tam da bu noktada devreye giriyor. Doğru adımları atan şirketlerle sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, faaliyetlerini iyileştirmek isteyen şirketlerle de sağlıklı bir başlangıç için birlikte çalışıyoruz. İş dünyasıyla yaptığımız uzun soluklu işbirliklerinden edindiğimiz deneyimler, sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için birlikte hareket etmenin çok etkili sonuçlar doğurduğunu gösterdi.
 

© WWF Türkiye

NASIL İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ?


WWF-Türkiye olarak çeşitli kurumlarla doğa koruma projeleri yürütüyor, Yeşil Ofisprogramı ile ekolojik ayak izimizi küçültmek üzere çalışıyor, kurumlarda çalışma ve hediyeleşme biçimini değiştiriyor veya birlikte doğa gözlemine çıkıyoruz.

Akdeniz’e Nefes için Kaş-Kekova Deniz Çayırları, HSBC ile birlikte Koruyoruz.

''Denizlerin Akciğerleri” olarak adlandırılan ve küresel ölçekte tehdit altında olan deniz çayırlarının, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nda oluşturulacak şamandıra sistemi ile korunması amacıyla “Akdeniz’e Nefes: KaşKekova Deniz Çayırları Koruma” projesini HSBC işbirliğiyle hayata geçiriyoruz.

Proje faaliyetleri, karbon tutma özellikleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede önemli yeri olan deniz çayırlarının korunmasına odaklanan doğa merkezli bir çözümün önemli ekonomik getirileri olabileceğini ve bunun yanı sıra iklim değişikliğinin hayati oranda azalması, adaptasyon ve biyoçeşitlilik anlamında fayda sağlayabileceğini gösterecek. Proje ayrıca, bir yandan biyoçeşitliliği ve yerel ekonomiyi desteklerken diğer yandan Türkiye’deki farklı Deniz Koruma Alanlarında da tekrarlanabilecek mavi karbon sisteminin bir örneğini teşkil edecek.


WWF-Türkiye ve Garanti BBVA iş birliğiyle orman yangınlarıyla mücadele için
Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA, WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı’nın destekçisi oldu. Orman yangınları ile ilgili yerel sivil toplum tarafından geliştirilecek projelerin finansal ve teknik destek sağlanarak hayata geçirilmesini amaçlayan programdan uygunluk kriterlerini sağlayan, proje geliştirme ve yürütme kapasitesine sahip yerel dernek, vakıf, kooperatif ve köy muhtarlıkları gibi tüzel kişiler yararlanabilecek.
 
Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
www.turkiyenincani.org/


WWF-Türkiye ve Eti Burçak “ Sağlıklı Toprak Hareketi”

Türkiye’de tarımın ve buğday üretiminin sürdürülebilirliği ve gelişmesi için yıllardır birlikte çalışan ve önemli projelere imza atan WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Eti Burçak 2020  Eylül ayından itibaren “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini hayata geçiriyor. Eskişehir Çifteler İlçesi Belpınar ve Yıldızören Köylerinde toplam 50 dekarlık alanda gerçekleştirilen pilot uygulamada çiftçilere işlemesiz tarım tanıtılıyor. Çiftçiler arasında yaygınlaştırılması hedeflenen bu yöntemle son derece önemli ve olumlu sonuçlar alınıyor.  ‘Sağlıklı Toprak Hareketi’ projesi ile Türkiye’de buğday üretimi yapılan tarım alanlarında toprağın korunması için çalışıyoruz. Toprak kalitesini iyileştiren yöntemleri belirliyor, bölgelere özgü derliyor ve uygulamaları paydaşlar arasında yaygınlaştırıyoruz.


Brisa ve WWF-Türkiye 2013 yılından bu yana Turnalar Hep Uçsun projesini yürütüyor.

Brisa ve WWF-Türkiye 2013 yılından bu yana Anadolu’daki turna popülasyonunun ve biyoçeşitliliğin korunması için Turnalar Hep Uçsun projesini yürütüyor. Proje kapsamında 30’u aşkın köy ziyaret edildi ve 2.000 adet turna eğitim kitapçığı öğrencilere dağıtıldı. 2013 yılından bu yana 21.000 km yol kat edilerek, 10.000 civarında turnanın her yıl Çukurova deltasında kışladığı tespit edildi. 

NASIL İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ?

KURUMSAL BAĞIŞ

This is a placeholder text. Replace it with original content. 

YEŞİL OFİS DİPLOMA PROGRAMI

This is a placeholder text. Replace it with original content. 

KURUMSAL EVLAT EDİNME

This is a placeholder text. Replace it with original content. 

KURUMSAL DÜNYA SAATİ KATILIMI

This is a placeholder text. Replace it with original content.