© Gerald S. Cubitt
ORMANLAR

GEZEGENİMİZİN KARA ALANININ ÜÇTE BİRİNİ KAPLAYAN ORMANLARDA KARADAKİ TÜRLERİN YARISINDAN FAZLASI BARINIYOR.


İnsanın ormanla ilk ilişkisi barınma, beslenme su ve yakacak gibi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla başladı. Günümüzde hala 300 milyon kişi ormanlarda yaşıyor ve bir milyonun üzerinde insan yaşamak için ormanlara bağımlı.
 
Gezegenimizde birçok orman türü var ve hepsi hassas bir dengeye sahip. Sadece bir ağaç topluluğundan ibaret olmayan ormanlar ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mantarlar, toprak, su, iklim gibi canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu bir ekosistem.

© WWF Türkiye

ORMANLARIMIZ NEDEN ÖNEMLİ?


Orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, toprak, su, iklim gibi canlı ve cansız tabiat faktörlerinin birlikte oluşturduğu doğal bir bütünlüğü ifade eder.

Ormanlar yiyecek, kâğıt, inşaat malzemesi, çikolata, ilaç ve soluduğumuz hava da dâhil olmak üzere bizlere birçok kaynak sağlıyor. Tatlı suyu filtreliyor, toprağı koruyor, su ve besin döngüsünü düzenliyor.

​Ormanlar gezegenimizin akciğerleri, iklim değişikliğine neden olan karbondioksit ve diğer sera gazlarını atmosferden çekip depoluyor.

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30’unda varlığını sürdüren ormanlar ülkemizde zengin biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Dünya’nın birçok bölgesinde yok olmuş olan yüksek koruma değerine sahip doğal yaşlı ormanlarsa ülkemizde hala eşsiz yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

 

 

© © Michel Gunther

WWF-TÜRKİYE OLARAK NE YAPIYORUZ?


Değişen iklim ve artan insan etkisi ormanlarımızda yangınların çoğalmasına ve olumsuz etkilerinin artmasına neden oluyor. Yaşam kaynağı ormanlarımızı kaybetmemek için önlem almak kritik. Bütüncül yangın yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ile yangın söndürme odağının yanı sıra yangın önleme ve yangın sonrası restorasyon önceliklerinin dengelenmesi için çalışıyoruz. 

Maden, enerji, turizm alanları için ormanlık bölgelerin tahsis edilmesinin önüne geçerek ‘dumansız yangınları’ durdurmamız, ormanlarımızı korumamız gerek! 

2021 yazında ülkemizde yaşanan tarihi orman yangınlarının ardından Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği’nden bir grup akademisyenin işbirliği ile hazırladığımız  “Akdeniz Bölgesi’ndeki Büyük Orman Yangınlarının Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri” raporu değişen iklimsel ve toplumsal koşullara bağlı olarak ölçeği, şiddeti ve sıklığı artan yangınlara yönelik yaklaşımlarımızı, güncel gerçekler ışığında hızla gözden geçirerek geliştirmemiz, önleyici tedbirler almamız ve hazırlıklı olmamız gerektiğine dikkat çekiyor. 

© WWF Türkiye

Devam eden proje

EKOLOJİK RESTORASYON PROJESİ

WWF-International koordinasyonunda 9 ülkede yürütülen ekolojik restorasyon programına Datça-Bozburun yarımdadası ekolojik restorasyon araştırma ve uygulama çalışması ile dahil olduk. Proje kapsamında yangın sonrası yapılan farklı uygulamaların çeşitli canlı grupları üzerindeki etkisi inceleniyor ve biyolojik çeşitlilik ve ekolojik fonksiyon açısından en olumlu etkisi olan uygulamaları belirlemeyi hedefliyoruz. 

PROJEYİ İNCELE
DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

AKDENİZ ORMANLARI

Akdeniz ormanlarının biyolojik çeşitliliği ile birlikte varlığını sürdürmesi ve ekosistem hizmeti sağlama kapasitesini korumayı hedefliyoruz

TÜRKİYE'NİN CANI YANMASIN DESTEK PROGRAMI

Ulusal ve yerel oluşumlara orman yangınları öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirici çalışmalara destek veriyoruz

© Burdak

© jj

Orman Yangınlarına Dirençli Yerleşimler

 Türkiye Ormancılar Derneği’nin, ,Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğiyle yürüttüğü “Orman Yangınlarına Dirençli Yerleşimler” projesiyle, toplumun orman yangınlarına karşı uyumu katılımcı bir şekilde geliştirilerek ormana komşu ve orman içi yerleşim yerlerinin yangına dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor. Muğla ilindeki üç farklı yükseltide yangın görmemiş köylerin yangın riski taşıyan alanları belirlenerek yangın öncesinde ve yangın sırasında yapılması gereken bir dizi hazırlık çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında olası bir yangına karşı mahalli (yerel) müdahale ekibinin kurulması da sağlanıyor. Ekip bir yandan yangına müdahale gereçleri ile güçlendirilirken bir yandan da eğitimler ile olası bir yangına karşı güvenli müdahale yöntemleri aktarılıyor. Ayrıca, yangın sonrasındaki kaotik ortamda karşılaşabilecekleri sosyo-ekonomik ve çevresel sorunlarla daha etkin bir şekilde baş etmelerinin sağlanması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

© ss

Yangına Dirençli Üretim Modelleri – Öğrenme ve Yaygınlaştırma

 Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülmekte olan “Yangına Dirençli Üretim Modelleri – Öğrenme ve Yaygınlaştırma” projesiyle, yangın öncesi önleyici faaliyetlerle birlikte üreticilerin sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Türkiye’nin orman yangını riskiyle karşı karşıya olan bölgelerinde, “doğaya ve insana dost” üretim yapan üreticiler ile yöre halkının birlikte güçlenerek yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi için gerekli araştırma ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor. Projeyle birlikte farklı üreticilerin kullanabilecekleri teknikler ve yöntemler derleniyor, üreticilerin maruz kaldığı riskler belirleniyor ve farklı coğrafyalardaki üreticilerin yangına dirençli hale getirilebilmesi için yol gösterici rehberler hazırlanıyor. Projenin ikinci fazında yürütülecek kamuoyu bilgilendirme çalışmaları ve savunuculuk faaliyetleri ile mikro ve makro ölçekli politika dönüşümlerinin hızlandırılması da projenin önemli amaçlarından biri olarak öne çıkıyor.

© ss

© DENİZ KAPLUMBAĞASI
DEĞİŞİMİN PARÇASI OL

Hayatınızda ufak değişiklikler yaparak büyük değişimlere katkıda bulabilirsiniz. Tehlike altındaki bir türü evlat edinin veya düzenli destekçi olun, WWF-Türkiye ailesine siz de katılın! Doğamız için yaptığımız her proje sizinle #BirlikteMümkün

Destek Ol