KDMP için Gönüllüler Toplanıyor

Güncelleme Tarihi September, 28 2010

Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle, Çevre ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve WWF-Türkiye işbirliğiyle yürütülmekte olan “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde Gönüllü Destek Sistemi’nin geliştirilmesi amacıyla Bartın ve Kastamonu'da gönüllülük çalıştayları yapıldı.

Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle, Çevre ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve WWF-Türkiye işbirliğiyle yürütülmekte olan “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde Gönüllü Destek Sistemi’nin geliştirilmesi amacıyla Bartın ve Kastamonu'da gönüllülük çalıştayları yapıldı.


Milli Park’ta gönüllülük yapması beklenen gruplarla, gönüllülük çalışmasından beklentilerinin ve çekincelerinin alınması, Gönüllü Yönetmeliği’nin tanıtılması, gönüllülük yapılabilecek işlerin paylaşılması ve gönüllülerin Milli Park’la ilgili geliştirmek isteyebilecekleri projelerin listelenmesi amacıyla gerçekleştirilen gönüllük çalıştaylarına Milli Park yetkilileri, yerel yöneticiler, STK’lar, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı. Katılımcıların beklentilerinin alındığı, gönüllülük stratejisi sunulduğu ve tartışıldığı toplantılarda katılımcılara gönüllülük yönetmeliği hakkında bilgi verildi. Toplantılarda aynı zamanda Milli Park’ta gönüllülük yapabilmek için ihtiyaçların belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapıldı. Gönüllülük çalıştayları,  Kastamonu ve Bartın illerinde birer gün olarak gerçekleştirildi. Toplantıların ilki 2 Ekim’de  Kastamonu’da  ve ikincisi 3 Ekim’de Bartın’da yapıldı.

Çalıştaylarda ayrıca potansiyel gönüllülere bir de proje önerisi sunuldu. Milli Park’ta gönüllülük için bir adım olabilecek Sözlü Tarih Çalışması ile ilgili sunum ve tartışmalar yapılarak sözlü tarih  çalışmasının genel esasları, nasıl tasarlanıp uygulandığı, etik kuralları, değerlendirilmesi ve ortaya çıkan ürünler hakkında fikir paylaşımı yapıldı. Çalıştay sırasında ve sonrasında gönüllülerin proje örneğine gösterdikleri ilgi ile, bölgeye özel gönüllülük dinamiklerinin de izlenmesini sağladı. Çalıştaylar, Küre Dağları Milli Parkı’nda gönüllülük yapmak için sıradaki adımların tartışılması ve planlama çalışmasının yapılması ile sona erdi.

Küre Dağları Milli Parkı'ndan bir kesit...
© WWF-Türkiye