Türkiye'nin Endemik Bitki Türleri

Güncelleme Tarihi October, 23 2010

Türkiye’de doğal olarak yetişen 11000 bitkinin üçte biri endemik!

Türkiye’de doğal olarak yetişen 11000 bitkinin üçte biri endemik!

Aydın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yürütülmekte olan Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Endemik Türleri üzerine yürütülen proje kapsamında bir kapasite geliştirme toplantısı 22 Ekim 2010 tarihinde yapıldı. Kuşadası’nda gerçekleştirilen toplantıya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 20 temsilci katıldı.

Doğa Koruma Uzmanı Sema Atay’ın Nadir ve Endemik Bitki Türleri, Ulusal ve Uluslararası Doğa Koruma Yaklaşımları üzerine yaptığı sunumda endemik bitki türlerinin karşı karşıya olduğu sorunlar ele alınarak değişik doğa koruma anlayışlarına değinilmiştir. Ülkemizde doğal olarak yetişen 11000 bitkiden üçte birinin endemik olması; bir başka deyişle dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak yetişmemesi anlamına gelmektedir. Bu türleri doğal yaşam alanlarında (in-situ), yeri dışında, üretim ve özel alanlarda (ex-situ) önlemler alınarak ve restorasyon çalışmalarıyla korumalarına yönelik çalışmaların entegre olarak yürütülmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir.  

Öte yandan, Yard. Doç. Dr. Cenk Durmuşkahya dünyada ve Türkiye’de endemizmin önemi üzerinde durarak Dilek Yarımadası ve B. Menderes Deltası Milli Parkı’nda bulunan endemik türlerin ele alındığı bir sunum yapmıştır. Türkiye’nin iklimsel özellikleri, topoğrafik çeşitliliği ve farklı jeolojik ve jeomorfolojik kaynakları sayesinde endemik türler açısından oldukça zengin bir ülke olduğu belirtilmiştir. Tüm Avrupa’da toplam 3000 endemik tür bulunurken, Türkiye’de bu sayı 3500 türü geçmektedir. Sözü geçen Milli Park’ta yapılan flora çalışmalarında 95 bitki ailesine ait olmak üzere toplam 804 bitki türünün bulunduğu belirtilmiştir. Tespit edilen bitkilerin 33 tanesinin endemik, 13 tanesinin de nadir endemik olduğu vurgulanmıştır.

Türkiye’de doğal olarak yetişen 11000 bitkinin üçte biri endemik!
© Donald Miller / WWF