Saroz Körfezi Koruma Altında

Güncelleme Tarihi December, 28 2010

Saroz Körfezi Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi İlan Edildi
Saroz Körfezi Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi İlan Edildi

Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Saroz Körfezi aynı zamanda kendi kendini temizleyen dünyanın beş körfezinden biri olma özelliğine sahip. Türkiye'nin taraf olduğu, 1976 yılında kabul edilen Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması’na ilişkin Barselona Sözleşmesi ve Eki “Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik” Protokolü 20 Akdeniz ülkesi tarafından gereği uygulanmaktadır. Söz konusu protokol kapsamındaki yükümlüklerin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye; Bakanlar Kurulu’nun, Saros Körfezi’ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan eden önceki günkü karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kararla, halen 14 olan ÖÇK Bölgeleri’nin sayısı 15 oldu. Kararı uyarıca, Saros Körfezi’nin, yaklaşık 75 bin hektarlık bölümü ÖÇK Bölgesi ilan edildi. 


Türkiye, WWF tarafından belirlenen dünyanın en önemli 200 ekolojik bölgesinden üç tanesine ev sahipliği yapmaktadır. Barındırdığı önemli biyolojik çeşitlilik değerleri ile üç biyolojik bölgeye ayrılan Türkiye, iki karasal (Kafkaslar ve Akdeniz) ve bir denizel (Akdeniz) alan arasında olmak üzere küresel ölçekte 200 ekolojik bölge içerisinde kalmaktadır.
 

Saros’un doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğinin, sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkların korunmasına yönelik koruma kullanma esaslarının belirlenmesi, imar planlarının oluşturulması, revize edilmesi ve onaylanması konularında; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı yetkili kılındı. ÖÇKKB yetkilileri, bölgeyi ziyaret ederek, koruma-gelişme, çevre ve altyapı ihtiyaçları ile ilgili bir eylem planı hazırlayacak.
Saroz Körfezi'nin uzaydan görünüşü
© NASA