Çölleşme ile Mücadelede Yağmur Suyu Hasadı

Güncelleme Tarihi June, 17 2022

Çölleşme iklim krizi ve insan faaliyetleri dahil olmak üzere farklı sebeplerden kaynaklanabilen kurak, yarı kurak ve kuru yarı nemli alanlardaki arazi bozunumudur.

Çölleşme, toprak örtüsünün azalmasına yol açarak su ve toprak erozyonunu hızlandırır ve verimli üst toprak kayıplarının bir kısır döngüde devam etmesine sebep olur. Bu da her geçen gün tarımda, iklim krizine karşı olan direncimizi azaltır.

Yağmur suyu hasadı gibi doğa pozitif yöntemler topraklarımızın sağlığı ve devamlılığına katkıda bulunur, iklim krizinin etkilerine karşı tarımsal direnç sağlar.

5000 yıl öncesine kadar dayanan yağmur suyu hasadı uygulamaları tarihte Orta Doğu, Amerika, Afrika ve Hindistan’da önemli bir tarımsal yöntem olarak kullanılmış olup; kuraklık ve çölleşme ile mücadele kapsamında tarihte yerini almıştır. Günümüzde ise yararları bilimsel çalışmalarla desteklenmekte olup çölleşmede iklim krizi ile mücadele yöntemleri arasında görülen ve İklim eylem planlarına dahil edilen uygulamalar arasındadır.

Yağmur suyu hasadında oluşturulan set, hendek benzeri yapılar yoğun yağış zamanlarında suyu arazide yavaşlatır, yaydırır, toprağa emdirir ve depolar. Yüzeyden verimli üst toprağın ve suyun akıp gitmesini azaltır. Mevcut toprak nemi seviyesini arttırır. Arazi ölçeğinde ise mevcut su miktarını artırır.

Özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda tarımsal üretimde ve verimde önemli bir artış oluşturur. Yüksek derece bozulmuş mera alanlarını iyileştirir ve rehabilite eder.

Yağmur suyu hasadı, özellikle iklim krizinden kaynaklı yağışların azalabileceği yerlerde ve küçük ölçekli mahsul ve hayvancılık üretiminde yerel ihtiyaçları desteklemede iklim değişikliğini hafifletmek veya buna uyum sağlamak için kanıtlanmış bir teknolojidir.

Kuraklık ve Çölleşme mücadele için evimizde, arazimizde ve yaşadığımız bölgede yağmur suyu hasadı yapabiliriz.

Nasıl mı? Bunun için youtube hesabımızdaki yağmur suyu hasadı videolarımızı izleyebilirsiniz. Kuraklık ve çölleşme ile mücadele #BirlikteMümkün

#DünyaÇölleşmeveKuraklıklaMücadeleGünü

Ayşe Doğrubak, Gıda ve Tarım Projeleri Uzmanı

 


Kaynak:
IFAD (2013). Water Harvesting Guidelines to Good Practice
IPCC https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-3/
https://www.researchgate.net/publication/229484141_Deserts_and_desertification_Challenges_but_also_opportunities
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 1994

FAYDALI BİLGİLER