Doğa Pozitif Bir Gelecek İçin Ormanlarımızı Korumazsak Kaybederiz

Güncelleme Tarihi 01 July 2022

Marmaris’in Bördübet Mahallesi ile Küfre Koyu arasındaki kızılçam ormanlarında 21 Haziran Salı akşamı başlayan yangınlarda yaklaşık 4 bin 500 hektar alan tamamen yandı. Ülkemizde ortalama bir yılda yanan toplam alanın, yarısından fazlasını birkaç günde kaybetmiş olduk.

Marmaris yangını, geçimini ormancılık, arıcılık, turizm gibi faaliyetlerle sağlayan yöre halkının canını ve malını tehdit ettiği gibi yalnız orman alanlarını değil, canlı türleri için önemli bir sığınak olan Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın da neredeyse tamamını etkiledi.

2020 yılında ilan edilen Börtübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, nadir ve tehlike altındaki bitki türleri ve topluluklarının yanısıra, başta Asya popülasyonu tehlike altında bulunan karakulak (Caracal caracal), bozayı (Ursus arctos), su samuru (Lutra lutra) ve kurt (Canis lupus) gibi önemli hayvan türlerini de barındırıyordu.
Peki bundan sonra ne yapmalıyız?

Her şeyin bir kıvılcımla başladığını unutmadan,  öncelikle orman yangınları açısından bir “sıcak nokta” olan bu bölgelerde, yaz aylarında ormanlık alanlara girişlerin sıkı denetimi dahil, insan/orman etkileşimini azaltacak her türlü önleyici ve koruyucu önlemi önceden devreye sokmakla işe başlamalıyız.

Yangın söndürme çalışmaları uzmanlık ve deneyim gerektirir. Bu işten sorumlu orman idarecilerinin gerekli bilgi, deneyim ve donanımla görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için elverişli koşulları sağlayarak, yerel yönetimleri, kolluk kuvvetleri ve iyi eğitilmiş gönüllüleriyle bu toplumsal çabaya en etkili şekilde katkı sunabilecek katılımcı modeli hayata geçirmeliyiz.

Yangın sonrası süreçte ise, bilimin sesine kulak vererek, yanan alanların yeniden yeşertilmesinde, geniş alanda ağır makineli toprak işlemesine dayalı “mühendislik” çözümleri yerine özellikle Akdeniz bitki örtüsünün kendi kendini doğal süreçlerle yenileme potansiyeline imkan veren “ekolojik restorasyon” uygulamalarına öncelik vermeliyiz.

Yangın öncesi, yangın sırası ve sonrasıyla Orman Yangınlarına Bütünsel Yaklaşımla ilgili WWF-Türkiye görüşleri hakkında kapsamlı bilgi için, Bkz https://www.wwf.org.tr/?11960/Akdeniz-Bolgesindeki-Buyuk-Orman-Yarginlarinin-Ekolojik-ve-Sosyo-Ekonomik-Etkileri

#DoğaPozitif bir gelecek için ormanlarımızı #KorumazsakKaybederiz
 

FAYDALI BİLGİLER