"Important Plant Areas" Çıktı

Güncelleme Tarihi July, 05 2010

Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı kitabının ingilizce versiyonu çıktı!

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 2005 yılında yayınladığı “Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı” kitabının İngilizce versiyonunu (Important Plant Areas in Turkey: 122 Key Botanical Sites) Mayıs 2010 tarihinden itibaren satışa sundu. Pek çok saygın bilim adamının, doğa koruma kuruluşunun ve üniversitenin, yoğun ve uzun süreli işbirliği sonucunda Türkiye’deki nadir bitki türlerini araştırmak ve tespit etmek amacıyla ortaya koyulan olağanüstü gayretlerin eseri olan kitap, doğa koruma alanında yapılan çalışmalar arasında en iyi envantere sahip olan çalışma olarak anılıyor.


WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak; “Önemli Bitki Alanları kavramı ilk olarak 1995 yılında Planta Europa konferansında ortaya atılmıştır. Bu konferansta bir Planta Europa Network’ünün kurulmasına karar verilmiştir. İngiltere’de bulunan Plantlife International, Avrupa çapında önemli bitki alanlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Bu çerçevede Türkiye, önemli bitki alanları anketini tamamlayan ilk ülke olmuş ve bu çalışmanın sonucunda 2005 yılında Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı kitabı ortaya çıkmıştır.” dedi.


Kitabın Türkçe ve İngilizce olarak iki versiyonun bulunmasının Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde önüne çıkan talepleri karşılamada gözle görülür bir fayda sağlayacağını belirten Tolga Baştak;  “Ancak yine de Türkiye’nin doğa koruma adına yerine getirmesi gereken daha birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bitki türleri ve Önemli Bitki Alanları, Avrupa’nın doğa koruma politikalarının temelini oluşturan Habitat Direktifi’nin uygulanması için önemli bir role sahiptir. Avrupa Birliği’ne tam üyelik için bekleyen Türkiye, Birliğe giriş tarihinden itibaren Habitat Direktifi’ni uygulayacaktır. Bu yayının Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde sorunsuz ilerlemesinde etkili olmasını umuyoruz.”


Kitabın İngilizce ya da Türkçe versiyonunu sipariş etmek için www.wwf.org.tr adresini ziyaret edebilir ya da 0212 528 20 30 nolu telefondan Berna Baykal ile görüşebilirsiniz.


Daha Fazla Bilgi İçin: Ece Ünver, 0212 528 20 30 eunver@wwf.org.tr


EDİTÖRE NOTLAR

  1. Türkiye yaklaşık 10.000 doğal çiçekli bitki ve eğrelti türüyle, ılıman iklim kuşağındaki en zengin floraya sahip ülkelerden biridir. Florasının yaklaşık üçte biri ( %34,4) endemik türlerden oluşur. Ancak Türkiye’nin bu eşsiz florası ve habitatları, özellikle son 40-45  yılda büyük bir  tehdit altında olup, hızla azalmaktadır.
  2. Önemli Bitki Alanı (ÖBA): Nadir, tehlike altında ve/veya endemik bitki türlerinin çok zengin popülasyonlarını barındıran ve/veya botanik açısından olağanüstü zengin ve/veya çok değerli bitki örtüsü içeren doğal ya da yarı doğal alandır.
  3. Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları’na dair çalışmalar, 1990’lı yılların başlarına uzanır. İlk birkaç yıl boyunca sürdürülen pilot çalışmalarla uygulanabilirliği araştırılan ÖBA yaklaşımı, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden bilim adamlarının desteği ile 1998 yılında uygulanmaya konmuştur.
"Important Plant Areas" Çıktı
© WWF-Türkiye