Sürdürülebilir Balıkçılık için Rastgele

Güncelleme Tarihi September, 01 2023

🐟❗️1 Eylül itibarıyla gırgır ve trol balıkçılığı için balık av sezonu başlıyor!
 
Kıyıdan itibaren 50 m'ye kadar olan derinlikler, hem biyolojik çeşitlilik hem de oksijen üretme kapasitesi açısından denizlerin en değerli katmanı. Bu derinlik aralığı, denizlerde fotosenteze yetecek kadar ışığın ulaştığı ve zemine bağlı bitkilerin yoğun bulunduğu alanlardır. Yani denizlerin akciğerleri, balıklar ve diğer deniz canlılarının üreme ve yaşam alanlarıdır. Bu nedenle, ekolojik bakımdan birçok pelajik balık türü için hayati önem taşıyan sığ suların çok iyi korunması gerekir. Bu alanlarda gerçekleştirilen tahrip edici ve kural dışı faaliyetler hem denizel canlılar hem de balıkçılığımızın sürdürülebilirliği için ciddi bir tehdit oluşturmakta.
 
Denizlerimizde halen 24 m, Karadeniz’de belirli bir dönemde 18 m derinlikten itibaren yasal olan gırgır ağlarıyla avlanma derinliği ile ilgili yasakların zaman zaman ihlali, üreme ve beslenme amacıyla sığ suları kullanan birçok pelajik balık türü ve deniz canlısı üzerindeki av baskısını daha fazla arttırmakta ve küçük ölçekli balıkçılar için avlanabildikleri alanları daraltmakta.
 
Oysa ki, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının kaynaklarını da düşünen sürdürülebilir balıkçılık mümkün.
 
Denizlerimizin sürdürülebilirliği ve balık stoklarının sağlığı için, balıkçılık araç ve gereçlerinin çevresel etkisinin azaltılması gerekmektedir. Bu nedenle, tüm kıyı bölgelerimizde gırgır avcılığı için avlanma derinliğinin AB standartları olan 50 m’ye çıkarılması, deniz ekosistemlerinin korunması adına önemli bir adım olacaktır.
 
Balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması  amacıyla, balıkların göç yolu olan İstanbul Boğazı'nın gırgır balıkçılığına kapatılması elzemdir.
 
Bölgesel balıkçılık yönetimi ve avlanma kotaları, balıkçılık sektörünün sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanmasını destekler. Bu yaklaşımlar, aşırı avlanmayı engelleyerek deniz ekosistemlerinin dengesini korur, balıkçı topluluklarının istikrarlı bir şekilde geçim sağlamasını ve yerel ekonomilere katkı sunmasını destekler.
 
Yasa dışı, kayıt dışı ve kural dışı faaliyetlerin engellenmesi için denetimlerin tavizsiz yapılması acil önem taşımaktadır.
 
Gelecek nesillere sağlıklı denizler ve zengin balık varlığı bırakmak için harekete geçmek elimizde. #SürdürülebilirBalıkçılıkiçinBirlikte

FAYDALI BİLGİLER