Yaşayan Mavi Gezegen Raporu Özet

Güncelleme Tarihi September, 17 2015

Yaşayan Mavi Gezegen Raporu, aşırı avlanma ve iklim değişikliği gibi sorunların birçok balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını gösteriyor. Kötü gidişi durdurmak içinse hâlâ umut var.
Yaşayan Mavi Gezegen Raporu, aşırı avlanma ve iklim değişikliği gibi sorunların birçok balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını gösteriyor. Kötü gidişi durdurmak içinse hâlâ umut var. 

Rapordaki bulgular, Londra Zooloji Derneği (Zoological Society of London) araştırmacılarınca geliştirilen bir veri tabanı, Yaşayan Gezegen Endeksi ile yapılan analizlere dayanıyor. WWF’in 2014 Yaşayan Gezegen Raporu’nda yer alan istatistiki verileri esas alan çalışma, aşırı avlanmanın,  doğal yaşam ortamlarına verilen zararların ve iklim değişikliğinin denizel biyolojik çeşitliliği nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Yaşayan Mavi Gezegen Raporu, azalan balık stoklarının yanı sıra denizel türleri destekleyen mercan kayalıklarında, mangrovlarda ve deniz çayırlarında da ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Araştırma, 2050 yılına kadar tüm mercan resiflerinin ve deniz çayırlarının iklim değişikliği yüzünden yok olabileceğini vurguluyor. Bütün denizel türlerin yüzde 25’inden fazlası mercan kayalıklarında yaşıyor ve neredeyse dünya genelinde 850 milyon kişi mercan resiflerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerinden faydalanıyor.  

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen çözüm için hâlâ şansımız var! Denizel ekosistemleri baskı altına alan sorunlara şimdiden etkin bir şekilde eğildiğimiz takdirde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilir, okyanusları tehdit eden faaliyetlerin birçoğunu önleyebilir ve rüzgarı tersine çevirmek için gereken çözümleri hayata geçirilebiliriz.
Yaşayan Mavi Gezegen Raporu, Blue Planet, Blue Living Planet
Yaşayan Mavi Gezegen Raporu Özet
© WWF