Anadolu'nun Buğday Mirası; Siyez, Gernik, Havrani

Güncelleme Tarihi 16 May 2017

Bu kitapçık, insanların buğday çeşitliliğimiz konusunda bilinçlenmesine ve kaybolmaya yüz tutmuş çeşitlere sahip çıkmasına destek olmayı amaçlıyor.
Uzun yıllardır, yerel buğday çeşitleri ve onların yabani akrabaları üzerinde yürütülen araştırmalar ve çalışmalar
Türkiye’nin olağanüstü zengin buğday biyoçeşitliliğini ortaya koydu. Buğday çeşitliliğimiz insanoğlu için yaşamsal,
ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyal açıdan çok büyük değer taşıyor. Ancak günümüzde eski yerel çeşitlerimiz, verimde ve birim alandan elde edilen net gelirde kültür çeşitleriyle rekabet edemiyor. Başta doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi olmak üzere, çeşitli tehditler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Bu tehditler arasında yerel çeşitlerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin olmayışı, devlet desteği kapsamı dışında tutulması, beslenme alışkanlıklarındaki değişimler ve buğday ürünleri üzerinde son zamanlarda medyada yer alan olumsuz haberler sayılabilir. Buğday çeşitliliğimizin korunması, buğdayın yabani akrabaları ve eski yerel çeşitlerin korunmasıyla mümkün. Bu da ancak, bütün ilgi gruplarının katılımı ve işbirliğiyle gerekli koruma önlemlerinin alınmasına bağlı.

WWF Türkiye, ETİ Burçak desteği ve ilgi gruplarının işbirliğiyle “Türkiye’nin Buğday Atlası” ve bu kitapçığını hazırladı. Kitapçık, buğday çeşitlerimizin korunmasına ve insanların buğday çeşitliliğimiz konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.