Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesine Yönelik Politika Önerileri

Güncelleme Tarihi 25 May 2017

WWF-Türkiye'nin liderlik ettiği, Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED) Projesi, yasal çerçevelerin geliştirilmesini ve çevresel karar alma süreçlerinin daha katılımcı ve şeffaf olmasını sağlayarak doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
 
CO-SEED projesinin ortakları, bu sürecin bir parçası olarak politikalara ve çevresel karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım düzeylerini detaylı bir şekilde inceledi. Bu analizden yola çıkarak, iyileştirmeler için Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlu olacak şekilde, ulusal düzeyde politika önerileri oluşturuldu. Bu kitapçıkta çevresel etkilerin değerlendirilmesine yönelik oluşturulan bu öneriler yer alıyor.
ced, çed, co seed, co-seed, ab, cevresel etki, çevresel, çevresel etki, çevresel etki değerlendirme
Çevresel Etki Değerlendirmesine Yönelik Politika Önerileri
© WWF-Türkiye