NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

hes, baraj, wwf, ced,su

Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporlarının İncelenmesine Yönelik Kontrol Listesi

İyi hazırlanmış her SÇD raporunda cevaplarının bulunması beklenen bir dizi soruyu içeren bu liste; ilgili vatandaşlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve resmi kurum yetkilileri de dâhil olmak üzere, Stratejik Çevresel Değerlendirme raporlarını inceleyen kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

WWF-Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’daki proje ortaklarıyla beraber, Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED) projesini yürütmektedir. CO-SEED projesi, yasal çerçevelerin iyileştirilmesini destekleyerek ve yatırımlar ile ilgili karar alma süreçlerinin daha katılımcı ve şeffaf olmasını sağlayarak, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, bölgede, bilinçli sivil toplum örgütlerinden oluşan bir ağ oluşturarak ve medyanın sürdürülebilir, çevre-dostu kalkınmaya yönelik ilgisini artırarak, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) süreçlerini iyileştirilmeye odaklanmaktadır.

CO-SEED projesinin bölgesel sivil toplum ortakları ağı bu amaçtan hareketle, bu kontrol listesini geliştirmiştir. İyi hazırlanmış her SÇD raporunda cevaplarının bulunması beklenen bir dizi soruyu içeren bu liste; ilgili vatandaşlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve resmi kurum yetkilileri de dâhil olmak üzere, Stratejik Çevresel Değerlendirme raporlarını inceleyen kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

TAMAMINI OKU

Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporlarının İncelenmesine Yönelik Kontrol Listesi

PAYLAŞ !

Mesajı yaymamıza yardımcı ol.