NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

Our News

Yuvarlakçay'dan Güzel Haber Var

Aralık ayından beri Yuvarlakçay'da kamp kuran köylülere bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. "Bırakın Yuvarlakçay Özgür Aksın" sloganı ağızdan ağıza dolaştı ve 6 Nisan'da Yuvarlakçay'da HES istemeynleri sevindirecek haber Muğla 1. İdare Mahmekesinden geldi.

2000’lerin başından itibaren, Yuvarlakçay’da hidroelektrik santral yapılmasına yönelik talepler gelmiştir. Ancak ilk başlarda alanın doğal kaynak değerleri nedeniyle kabul edilmeyen bu yatırımlar, 2009 yılına gelindiğinde politik baskılar sonucunda onaylanmıştı.

Aralık sonunda Yuvarlakçay’daki koruma altında olan, yaşları 100 ile 300 arasında değişen 30 adet anıt ağacın kesilmesiyle faaliyete başlanmıştır. Anıt ağaçların kesilmesiyle, içme ve sulama sularının kesileceği, ormanların ve rekreasyon alanlarının tahrip edileceği kaygısını taşıyan yöre halkı, fiili ve hukuksal direniş başlatmışlardır.

Aralık ayından beri Yuvarlakçay'da kamp kuran köylülere bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. "Bırakın Yuvarlakçay Özgür Aksın" sloganı ağızdan ağıza dolaştı ve 6 Nisan'da Yuvarlakçay'da HES istemeynleri sevindirecek haber Muğla 1. İdare Mahmekesinden geldi.

Yuvarlakçay'daki Hidroelektrik Santral Projesi için yürütmeyi durdurma kararı alınması tüm çevreciler tarafından coşkuyla karşılandı.

YÜRÜTMETİ DURDURMA KARARI


Pınarköy Köyü’nde oturan 6 kişi adına Yuvarlakçay Koruma Platformu’nca açılan davayı görüşen Muğla 1. İdare Mahkemesi köylüler ile çevrecileri sevindirecek kararı aldı.

Muğla 1. İdare Mahkemesi, Muğla Valiliği’nin 21 Ocak 2008 tarihinde aldığı, ‘Yuvarlakçay Hidroelektrik Santrali Projesi’nin 10 megawattan düşük olduğu ve ÇED yönetmeliği dışında değerlendirilmesi gerektiği’ yönündeki karar ve işlemin yürütmesini durdurdu.

Davacılar tarafından, Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Yuvarlakçay üzerinde yapılması planlanan 3,40 MW gücündeki “Yuvarlakçay Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES)” projesinin, faaliyet gücünün 10 MW’den düşük olduğundan ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirildiği ve faaliyetin gerçekleşmesinin ÇED Yönetmeliği kapsamında uygun olduğuna dair 21.01.2008 tarih ve 262 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilen dava için Muğla 1. İdare Mahkemesi’nce verilen kararda:

“Dava konusu işlemin niteliği ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 30/03/2010 tarihinde oy biriliğiyle karar verildi.” ifadeleri yer aldı.

 

Siz de aşağıdaki seçenekleri kullanarak Yuvarlakçay'daki gelişmelerden anında haberdar olabilir, Yuvarlakçay halkının fiili ve hukuki mücadelesine destek olabilirsiniz.

PAYLAŞ !

Mesajı yaymamıza yardımcı ol.