Korunan Alan Ağları

Güncelleme Tarihi 04 March 2010

Korunan Alan Ağları – Kalkınmanın Temel Taşı

WWF, Türkiye’nin de dahil olduğu Kafkasya ile Altay-Sayan, Karpatlar, Dinar Alpleri Ekolojik ve Batı Afrika Deniz Bölgeleri’nde “Yaşayan bir Dünya için Korunan Alanlar Programı-PA4LP” faaliyetlerine devam ediyor.

Korunan Alan Ağları – Kalkınmanın Temel Taşı

WWF, Türkiye’nin de dahil olduğu Kafkasya ile Altay-Sayan, Karpatlar, Dinar Alpleri Ekolojik ve Batı Afrika Deniz Bölgeleri’nde “Yaşayan bir Dünya için Korunan Alanlar Programı-PA4LP” faaliyetlerine devam ediyor.
 

MAVA Fonu maddi desteğiyle yürütülen program Türkiye’de, WWF-Türkiye tarafından ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile UNDP-Türkiye işbirliğinde sürüyor. Ülkemizin dahil 190 ülkenin taraf olduğu ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik en önemli uluslararası taahhüt olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve kapsamındaki Korunan Alanlar İş Programı (PowPA)’nın hedeflerine ulaşmak için süre hızla azalıyor.
 

2010 yılı karasal ve 2012 yılı denizel biyolojik çeşitliliğin korunması hedeflerine ulaşılmada PA4LP, hükümetlere destek olmak amacını taşıyor. Geçtiğimiz iki yıl içinde, korunan alanların mevcut durumlarının değerlendirilmesi, kapasite artırımı, yayın çalışmaları ve “Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Çalıştayı” gibi PowPA’da tanımlanan etkinliklerden bir kısmı yapıldı. 2012’ye kadar ise program dahilinde korunan alan sistemi ulusal boşluk analizi, uluslararası eğitimler ve kamuoyu bilinçlendirilmesi gibi etkinlikler devam edecek.
 


PA4LP hakkında detaylı bilgi, WWF-International tarafından basılan “Korunan Alan Ağları – Kalkınmanın Temel Taşı” kitapçığından edinilebilir. Kitapçığı indirmek için tıklayınız!
Kelebekler ve güveler (Lepidoptera)
© Mauri Rautkari / WWF