Sürdürülebilir Tarım Pratiklerinin Yaygınlaştırılması için Politika Uygulama ve İletişim Önerileri

Güncelleme Tarihi March, 18 2022

Rapor sürdürülebilir tarım uygulamalarının buğday üreticileri arasında nasıl yaygınlaştırılabileceğini alan araştırmasına dayanarak tartışmaya sunuyor.
2020 ve 2021 Ekim ayları arasında Konya, Ankara, Eskişehir, Edirne, Tekirdağ, Kayseri, Sivas ve Şanlıurfa illerinde yapılan alan çalışması kapsamında, onlarca uzman, önder çiftçi ve akademisyen ile yapılan mülakatlar ile 545 çiftçiyle gerçekleştirilen anket çalışmasına göre:   
 
Her yüz çiftçiden 88’i yer altı sularının eksildiğini ve 69’u ise topraktaki canlı sayısının azaldığını belirttiyor. 
 
Her 10 çiftçiden dokuzu toprağın sağlığından ve geleceğinden endişe ediyor. 
 
Çiftçilerin yarısından fazlası, önümüzdeki 10 yıl içinde üretimi azaltacağını ya da tamamen üretimden çekileceğini ifade ediyor. 
 
Çiftçilerin yüzde 68’i yeni bir tekniğin ya da uygulamanın getireceği ekonomik riskleri azaltacak bir mekanizma olarak devlet desteği verilmesi halinde bu yenilikleri deneyebileceklerini belirtiyor.

 
Tarım
© Tarım

FAYDALI BİLGİLER