Montreal’de Düzenlenen 15. Biyoçeşitlilik Taraflar Konferansı’nın (COP15) Ardından

Güncelleme Tarihi January, 03 2023

5-19 Aralık 2022 tarihleri arasında Montreal’de düzenlenen BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi  15. Taraflar Konferansı’nın (#COP15) kapanışında kabul edilen “Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi”,  dünyadaki doğa kaybını 2030'a kadar durdurmayı ve kaybettiklerimizi geri kazanmayı amaçlıyor.
 
WWF’e göre, karalar, sulak alanlar ve deniz ekosistemlerinin en az %30’unu korumayı hedefleyen çerçevenin kabulü olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte, üretim ve tüketim kaynaklı ekolojik ayak izinin ulusal ölçekte azaltılması gibi kritik konularda güçlü hedeflerin olmaması, sözkonusu çerçevenin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi açısından önemli bir eksikliktir.
 
WWF International Genel Müdürü Marco Lambertini'nin de belirttiği gibi,  2030 yılına kadar doğa kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için hepimizi acil harekete geçirecek ortak bir küresel hedef üzerinde anlaşmaya varmış olmak, hem dünyamız hem de insanlık adına önemli bir kazanç sayılmalıdır. Bu karar,iklim eylemini ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyen “doğa pozitif” bir dünyaya geçiş yolunda hükümetleri, iş dünyasını ve toplumları harekete geçirecek yeni bir başlangıç noktası olmalıdır.
 
Artık sıra Kunming-Montreal Anlaşması'nı hayata geçirme yolunda ülkelerin atacakları adımlarda; yani karşı karşıya bulunduğumuz doğa kriziyle başa çıkmak için bu hedeflerin iddialı ulusal  politika, plan ve eylemlere dönüştürülmesinde. 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybını durdurmak ve kaybettiklerimizi geri kazanmak için tüm ülkelerin, ulusal biyolojik çeşitlilik stratejilerini ve eylem planlarını yeni küresel hedeflerle uyumlu olarak güncellemeleri gerekiyor.
 
2024 yılında Türkiye’nin evsahipliği yapacağı 16. Taraflar Konferansı (COP16), bu süreçte hem taraf ülkelerdeki ilk uygulamaların gözden geçirileceği küresel platform olması, hem de ülkemizin ulusal ölçekte atacağı adımların sergilenmesi açısından özel bir önem taşıyor.
 
Biyolojik çeşitliliği #KorumazsakKaybederiz!

Dr. Sedat Kalem- WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü 

FAYDALI BİLGİLER