İnsan ve Doğanın Sağlığı Tek

Güncelleme Tarihi March, 13 2023

Afetin Etkileri Büyümesin
Ülkemizin 11 ilinde 15 milyon insanımızı etkileyen büyük depremlerle sarsıldık. Yasımız hala devam ediyor.
Deprem felaketi sonrası bölgedeki enkazın çevreye duyarlı, yönetmeliklere uygun ve halk sağlığı sorunlarına yol açmayacak şekilde bertarafı bölgenin geleceği açısından çok önemli.

Bölgede acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısının 227.027 olduğu tahmin ediliyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü* tarafından yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 178 milyon ton atığın açığa çıkması bekleniyor. Bölgenin hızlı bir şekilde toparlanması ve yeniden inşası için afet atıklarının uygun bir şekilde toplanması ve işlenmesi gerekiyor.

Enkazlarda insan ve çevre sağlığı için riskli pek çok madde bulunuyor. Bunlar arasında yer alan borular, ısı yalıtım malzemeleri, yangından korunma kaplamaları, yer karoları, dokuma malzemeleri ve kumaşlardan açığa çıkabilecek asbest, insan ve doğa için ciddi tehlike oluşturuyor.

Afet sonrası, olası sağlık risklerini önlemek için öncelikle enkaz yığınlarının olduğu alanlara erişim kısıtlanmalı, yapılar mümkün olduğu kadar dikkatlice sökülmeli ve malzeme tozumaya mahal vermeyecek şekilde ıslatılarak kaldırılmalı. Görevlilere koruyucu ekipman sağlanmalı ve asbest içeren malzeme yığınları bir branda ile kapatılmalı.

Yaşadığımız felaketlerin acı sonuçları bize insan sağlığının ve doğa sağlığı ile ayrılmaz bir bütün olduğunu gösteriyor. Yaşadığımız acıların tekrarlanmaması için deprem sonrası alınacak kararlarda, atılacak adımlarda ve yürütülecek  projelerde bu gerçeği aklımızda tutarak ilerlemeliyiz.

Ülkemizin sağlıklı geleceği için, enkaz kaldırma çalışmalarından yaşam alanlarının inşasına kadar, ayağa kalkma sürecinin her aşamasında “Yeşil İyileşme” ilkelerine göre hareket etmeliyiz.

Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu idarelerini, depremden etkilenen illerdeki yerel yönetimleri , enkaz kaldırma süreçlerini etkin bir şekilde denetlemeye ve atıkların usulüne uygun bertarafını sağlamaya çağırıyoruz.

Afetlere dirençli, doğa ile uyumlu bir gelecek #Yeşilİyileşme ile birlikte mümkün
 
 
*Kaynak: Dr. Öğr.Üy. Mehmet Ali Küçüker
Ar.Gör. Berat Batuhan Kaplangı
 
 
 

FAYDALI BİLGİLER