Türkiyenin Ekolojik Bilançosu

Güncelleme Tarihi March, 07 2012

Türkiye’nin Ekolojik Bilançosu Çıkarıldı

Ekolojik bütçemizi aşıp aşmadığımızı gösteren Ekolojik Ayak İzi, Türkiye için ilk kez hesaplandı. Sonuç: Ekolojik limit aşımı yaşıyoruz. Türkiye’nin tüketim düzeyi, dünya genelinde kişi başına düşen doğal kaynak kapasitesinin %50 üzerinde.

WWF-Türkiye, tüketim biçimimizin doğal kaynaklar üzerindeki etkisini inceleyen Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu’nu hazırladı. Küresel Ayak İzi Ağı işbirliği, MAVA Vakfı ve Garanti Bankası’nın desteğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında hazırlanan rapor, 6 Mart 2012 tarihinde Küresel Ayak İzi Ağı Başkanı Dr. Mathis Wackernagel’in katılımıyla SALT Galata’da gerçekleştirilen toplantıda karar vericiler, özel sektör temsilcileri ve kamuoyuyla paylaşıldı.
 

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu, doğal kaynakları arazi kullanım biçimlerine, tüketim kategorilerine ve gelir seviyelerine göre incelerken 2050 yılına yönelik senaryolar ışığında ekolojik limit aşımını durdurmak için çözüm önerileri sunuyor. Küresel ve bölgesel eğilimleri göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin durumunu inceleyen Rapor, ekolojik açığın kapatılmasına yönelik stratejik kararlar için bilimsel bir zemin oluşturuyor.
 

Küresel Ayak İzi Ağı Başkanı Mathis Wackernagel, “Ne kadar kaynağımız olduğunu ve bu kaynakların hangi hızla ve kimler tarafından tüketildiğini bilmek, ekolojik açığımızı kapatmak için başlangıç noktasıdır. Dünyada görüldüğü gibi Türkiye’de de, 1970’lerden beri biyolojik kapasite açığı artıyor. Türkiye’nin refahını ve istikrarını tehdit eden ekolojik riskler hafife alınmayacak düzeyde. Ancak doğal kaynaklarının durumunu, sınırlarını ve bağımlılıklarını inceleyen öncü ülkeler, vatandaşlarının refahını ve ülkelerinin zenginliğini garanti altına alabilir. Türkiye bu öncü ülkelerden birisi olabilir,” dedi.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, “Ne kadar kaynağımız olduğunu, bunun ne kadarını kullandığımızı ve kimin neyi kullandığını belirlemeye yönelik bir hesaplama aracı olan Ekolojik Ayak İzi, sürdürülebilir bir yaşama ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olduğumuzun anlaşılmasını sağlıyor. Ülkelerin ekolojik bilançosunu çıkaran Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları, sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemememizin başlangıç noktası. Hazırladığımız Rapor ile Türkiye’nin biyolojik kapasitesiyle Ekolojik Ayak İzi’ni dengelemek için çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Ekolojik Ayak İzi’nin, bir sürdürülebilirlik göstergesi olarak, başta kanaat önderleri olmak üzere toplumun geniş kesimlerince benimsenmesi ve karar verme süreçlerine entegre edilmesi gerekliliğine inanıyoruz,” dedi.
 

WWF’in Doğa Koruma İletişimi Direktörü Richard McLellan, “WWF olarak iki temel amacımız var: insanlığın Ekolojik Ayak İzi’ni azaltmak ve gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini ve doğal yaşam alanlarını korumak. Son 40 yılda küresel ölçekte Ekolojik Ayak İzi’nin iki katına çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Yaşamımızı sürdürülebilir kılmak ve ‘tek dünya’ sınırları içinde yaşamak için hep birlikte hareket etmeliyiz,” dedi.
 

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nda ekolojik limit aşımı son 50 yılda sekiz kat arttı. Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi, sahip olduğu yenilenebilir doğal kaynakların iki katı. Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi’nin yaklaşık yarısını Karbon Ayak İzi oluşturuyor. Bu veriler bize, karbon yoğunluğunu azaltmadan ulusal biyolojik kapasite sınırları dahilinde yaşayamayacağımızı gösteriyor,” dedi.
 

Ayrıntılı bilgi için:
Seda Doğan, İletişim Yönetmeni, 0212 528 20 30, sdogan@wwf.org.tr
 

Editöre Notlar:
WWF-Türkiye
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 1996 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin öncülüğünde kurulmuş, 2001 yılında ise WWF’in Türkiye ulusal kuruluşu olarak WWF-Türkiye unvanını almıştır. WWF-Türkiye çalışmalarını bağışlar ve kurumsal sponsorluklar ile yürüten kâr amacı gütmeyen bağımsız bir vakıftır. Doğa korumada 30 yılı aşkın süredir sayısız başarılı projeye imza atan WWF-Türkiye çalışmalarını, “ülkemizin doğasının korunması”, “yaşam tarzımızın değişmesi” ve “iklim değişikliğiyle mücadele” olmak üzere üç ana bileşende yürütür.
www.wwf.org.tr
 

Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network)
Küresel Ayak İzi Ağı, sürdürülebilirliği ölçülebilir hale getiren bir doğal kaynak hesaplama aracı olan Ekolojik Ayak İzi’ni geliştirerek sürdürülebilirlik bilimini desteklemektedir. Küresel Ayak İzi Ağı, ortaklarıyla birlikte bu bilimi daha da ilerletmek ve araştırmaları koordine ederek, metodolojik standartlar geliştirerek ve karar vericilere sağlıklı doğal kaynak hesapları sağlayarak insan ekonomisinin, dünyanın ekolojik sınırları dahilinde işlemesine yardımcı olmak için çalışmaktadır.
www.footprintnetwork.org

Ekolojik limit aşımı yaşıyoruz. Türkiye’nin tüketim düzeyi, dünya genelinde kişi başına düşen doğal kaynak kapasitesinin %50 üzerinde.
© Istockphoto.com / WWF-Canada