10 Soruda HES

Güncelleme Tarihi April, 10 2013

 HES'ler hakkında doğru bilinen yanlışlar...
Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz boşa mı akar? HES’ler enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmamızı sağlamaz mı? Korunan alanlara HES yapılabilir mi? Sürdürülebilir HES mümkün mü? WWF-Türkiye, bu kitapçık ile doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor.

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olsa da hidroelektrik santraller her zaman sürdürülebilir değildir. “Sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir HES’ler” ilkesinden yola çıkan WWF-Türkiye, HES’lerle ilgili yanlış kanıları ve oluşan karmaşayı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Hidroelektriğin yenilenebilir bir enerji kaynağı olması, hidroelektrik santrallerin yapım ve işletim süreçlerinin insan ve doğa üzerinde olumsuz etkileri olmadığı anlamına gelmiyor. Hidroelektrik yatırımlarının çevresel ve sosyoekonomik tahribatının boyutu, enerji üretimi faydasının üzerine çıkarsa, sürdürülebilirlikten söz etmek mümkün değil.

WWF-Türkiye, yenilenebilir enerji teknolojilerinin eş zamanlı büyümesiyle artan enerji ihtiyacımızın karşılanabileceğini savunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği açısından elverişli bir coğrafyada bulunan Türkiye’de, akan her damla suyu enerjiye dönüştürmeye yönelen HES odaklı enerji üretiminin terk edilmesi gerekiyor.

10 Soruda HES
© WWF-Türkiye
FAYDALI BİLGİLER