Ölü Ağaçlar - Yaşayan Ormanlar

Güncelleme Tarihi November, 28 2004

Ölü ve yaşlı ağaçların değeri toplum nezdinde yeteri kadar bilinmiyor olsa da bu yapıların orman ekosistemlerindeki rolü biyolojik çeşitlilik ve orman sağlığı açısından çok önemli.
Ölü ve yaşlı ağaçların değeri toplum tarafından yeteri kadar bilinmiyor olsa da bu yapıların orman ekosistemlerindeki rolü biyolojik çeşitlilik ve orman sağlığı açısından çok önemli.  Bugün dünya çapında tehdit altındaki bu yapılar, bazı türlerin varlıklarını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları yaşam alanlarını oluştururken ormanın verimliliğinin ve direncinin arttırılması, karbon depolanması ve ekolojik dengenin devamlılığını sağlanmasında kayda değer bir rol oynuyor.

Yüzyıllar boyunca yerleşmiş yanlış inançlar sonucunda insanlar arasında yaşlı ve ölü ağaçlarla ilgili bazı temelsiz ve asılsız düşünceler ortaya çıkmıştır. Örneğin, ölü ve yaşlı ağaçların hastalık barındırdıkları, yangına daha elverişli oldukları, insan sağlığı acısından risk içerdikleri gibi inançlar her zaman gerçekleri yansıtmaz.  Yapılan araştırmalar yaşlı ve ölü ağaçların, zararlı böceklerin çoğalmasını önleyen parazitleri ve onları yiyen kuşları ve diğer canlıları barındırdıklarını, bu yapıların bulunduğu doğal ormanların daha sağlıklı ve dirençli olduğunu, sadece yangın emniyet şeritlerindeki ölü ağaçların çıkarılması halinde yangın açısından önemli bir tehlike oluşturmadıklarını gösteriyor.

Ölü ağaçlar – Yaşayan Ormanlar kitapçığı ölü ve yaşlı ağaçların sağladığı değerleri incelerken, korunan alanlarda ve işletme ormanlarında orman sağlığının ve ormandan sağlanan ekosistem hizmetlerinin devamı için bu yapıların daha iyi korunması gerektiğini gözler önüne seriyor. 
olu agac, yasayan orman, orman
Ölü Ağaçlar - Yaşayan Ormanlar
© WWF-Türkiye