Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarının İncelenmesine Yönelik Kontrol Listesi

Güncelleme Tarihi February, 11 2018

İyi hazırlanmış her ÇED raporunda cevaplarının bulunması beklenen bir dizi soruyu içeren bu liste; ilgili vatandaşlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve resmi kurum yetkilileri de dâhil olmak üzere, Çevresel Etki Değerlendirme raporlarını inceleyen kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
WWF-Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’daki proje ortaklarıyla beraber, Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED) projesini yürütmektedir. CO-SEED projesi, yasal çerçevelerin iyileştirilmesini destekleyerek ve yatırımlar ile ilgili karar alma süreçlerinin daha katılımcı ve şeffaf olmasını sağlayarak, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, bölgede, bilinçli sivil toplum örgütlerinden oluşan bir ağ oluşturarak ve medyanın sürdürülebilir, çevre-dostu kalkınmaya yönelik ilgisini artırarak, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) süreçlerini iyileştirilmeye odaklanmaktadır.

CO-SEED projesinin bölgesel sivil toplum ortakları ağı bu amaçtan hareketle, elinizdeki bu kontrol listesini geliştirmiştir. İyi hazırlanmış her ÇED raporunda cevaplarının bulunması beklenen bir dizi soruyu içeren bu liste; ilgili vatandaşlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve resmi kurum yetkilileri de dâhil olmak üzere, Çevresel Etki Değerlendirme raporlarını inceleyen kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. 
hes, baraj, wwf, ced,su
Sivil Toplumdan ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme süreçlerine yakın takip
© Getty Images Turkey