Ayvalık Adaları’nda Doğa Koruma için Önemli Adım

Güncelleme Tarihi 06 May 2019

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi'nin Badavut Mevkii’nde doğal Sit kapsamına giren 1.092.313 m2 büyüklüğündeki alan “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi. 03 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1023 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Badavut Mevkii’nde doğal Sit kapsamına giren 1.092.313 m2 büyüklüğündeki alan “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi.

03 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1023 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Badavut Mevkii’nde doğal Sit kapsamına giren 1.092.313 m2 büyüklüğündeki alan “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi. Badavut bölgesi,Dünya Doğayı Korumayı Birliği (IUCN) kategorilerine göreCR*, EN**, VU*** olarak değerlendirilen 6 türün bulunduğu, deniz ve kıyı alanları, kumul habitatları, hâkim görüş olanağı, jeolojik yapısı ile yüksek değerde peyzaj kalitesine sahip.


Yaklaşık 19 bin hektarı deniz koruma alanı niteliğinde olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın  güneyinde bulunan ve deniz-kıyı ekosisteminin önemli bir parçası olan Badavut Plajı’nda “kesin korunacak hassas alan” olarak yer alanalanın bir kısmı Ayvalık Tuzlası’nın taşkın alanını da içine alıyor. Ayvalık Tuzlası, flamingolar (Phoenicopterus roseus) için önemli bir kışlama alanı olan alanın denizi kapsayan kısmı ise deniz çayırlarıyla (Posidonia oceanica) kaplı. Kıyı erozyonunu önleyen, oksijen üreten, balıklar ve diğer deniz canlıları için beslenme, barınma ve üreme imkanı sağlayan  bu çayırların korunması, balıkçılığın da sürdürülebilmesi anlamına geliyor. Koruma altında olan denizel türlerden sarı boru süngeri (Aplysina spp.) ve pina midyesi de (Pinna nobilis) bu bölgede kaydedilmiş durumda.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak, 2000’li yılların başından bu yana Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’ndaki denizel kaynakların korunması, alanın etkin yönetilmesi, bölgede sürdürülebilir geçim kaynaklarının geliştirilmesi ve bütünleşik kıyı alanları yönetimi yaklaşımı ile başta Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm Bakanlıkları olmak üzere ilgili kamu idareleri, bilim dünyası ve yerel paydaşlarla işbirliği içinde ilham verici bir model ortaya koymaya çalışıyoruz. Akdeniz’deki diğer deniz koruma alanlarının ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan sağladığı faydaların daha iyi anlaşılması ve katılımcı yönetim modellerinin geliştirilmesi için Akdeniz Deniz Koruma Alanları Ağı (MedPAN) ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapıyoruz.

Badavut Plajı’nın “kesin korunacak hassas alan” olmasını, özellikle yaz aylarında yoğun insan baskısıyla karşı karşıya olan bölgenin korunması korunması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak;

  • Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın bütünsel bir yaklaşımla korunması için, katılımcı bir yaklaşımla yönetim ilkelerinin belirlenmesi, kıyı ve deniz biyolojik çeşitliliğinin devamlılığı için koruma ve kullanım zonlarının bu ilkeler çerçevesinde oluşturulması
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanmış olan ‘Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Stratejisi’ belgesinin bir an önce onaylanarak uygulamaya geçirilmesi ve
  • Denizel alanlarımızın sürdürülebilir geleceği için, taraf olduğumuz Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen %20 hedefi doğrultusunda, yeni korunan alanların ilanı ve mevcut alanların etkin yönetimi

adına atılacak her türlü adımın yanındayız.

#BirlikteMümkün
 

* CR: Kritik tehlike altında
**EN: Tehlikede
***VU:  Hassas
 

Badavut Mevkii, Kesin Korunacak Hassas Alan
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi'nin Badavut Mevkii’nde doğal Sit kapsamına giren 1.092.313 m2 büyüklüğündeki alan “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi.
© WWF