Giresun’da Sürdürülebilir Fındık Üretimine Doğru

Güncelleme Tarihi May, 30 2018

Misyonu, biyolojik çeşitliliği korumak ve yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak suretiyle insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmak olan WWF-Türkiye’nin Ülker’le birlikte hazırladığı bu rapor, iki taraf arasında 2015 yılında başlayan işbirliğinin ilk ürünüdür.
Dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı olan Türkiye, dünyadaki fındık üretiminin yüzde 70’ini, fındık dışsatımının ise yüzde 82’sini gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin fındık başkenti sayılan Giresun’da yetişen Giresun tombulu ise,taşıdığı üstün niteliklerle, dünyada en çok ilgi gören fındık çeşitlerindendir.

Tarımsal üretim yöntemlerinin doğal çevreyi, doğal koşulların da tarımsal üretimi karşılıklı olarak etkilediği açıktır. Bu süreç fındık tarımında da yaşanmaktadır. Bununla birlikte genel olarak fındık, özelde ise Giresun fındığı, üretildiği coğrafyaya özgü ekolojik koşullar, toplumsal ve kültürel davranışlar, iktisadî, hukuki ve idarî altyapı gibi çok sayıda faktörün etkisi altındadır ve sürdürülebilirlik açısından bir dizi kısıtla karşı karşıyadır. Bu nedenle, her bakımdan iyileşme sağlayacak çözümlere gerek duyulmaktadır.

Anadolu coğrafyasının doğal bir bitkisi olmasının yanı sıra kültürel, folklorik, ekonomik açıdan da ülkemizde önemli bir yere sahip olan fındık, hakkında bugüne kadar çok şey yazılıp söylenmiş bir üründür. Bu raporun hazırlanmasında da, daha önce yapılmış birbirinden değerli çalışmaların çıktılarından faydalanılmıştır. Ancak bu çalışmayı farklı kılan, şimdiye dek üstünde pek de fazla durulmamış bir noktaya, yani “fındık ile doğal yaşamın birbirini karşılıklı destekleyerek var olması” fikrine odaklanmasıdır.

Çeşitli toplumsal, ekonomik ve ekolojik değişkenlerin etkisi altındaki fındık, doğal olarak çok sayıda paydaşı ve birden fazla bilimsel disiplini ilgilendirmektedir. Bu çalışma boyunca, kamu idarelerinden, özel sektöre, sivil örgütlerden, bilim ve araştırma kuruluşlarına, ziraat odalarından, yerel yönetimlere ve hatta uluslararası kuruluşlara kadar çok sayıda kurum ve kuruluşla işbirliği yapılmış, bu kuruluşlara mensup kişilerle yüzyüze görüşmeler ve alan ziyaretleri gerçekleştirilmiş, toplantılar düzenlenmiştir. Bu vesile ile çalışmamıza doğrudan veya dolaylı katkısı olan herkese, özellikle çalıştay, arazi çalışmaları ve yüzyüze görüşmelerde işbirliği anlayışı içinde ekiplerimizle her türlü bilgi ve belgeyi paylaşan yetkililere tek tek teşekkür ederiz.

Çalışma, fındığı üç boyutta derinlemesine ele almaktadır:

• Fındık tarımının mevcut durumu: Üretim koşulları, ekonomik getiriler, sosyal boyutlar ile idari, yasal ve mali mekanizmaların incelenmesi.
• Giresun ilindeki fındık tarımının envanteri ve fındığın yayılış alanlarının belirlenmesi.
• Fındık üretimi ile doğal yaşam arasındaki ilişkinin, olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirilmesi. 
Giresunda-Surdurulebilir-Findik-uretimine-Dogru
© WWF-Turkiye