AKDENİZ ÜLKELERİNİN DENİZLERİNİ KORUMA KARNELERİ

Güncelleme Tarihi 04 December 2019

Sürdürülebilir olmayan balıkçılık ve turizm, plastik atıklar, kimyasal kirlilik kıyıların hızlı bir şekilde yapılaşması, Akdeniz'de canlı türlerinin de çarpıcı bir şekilde azalmasına, yok olmasına ve kırılgan habitatların tahrip olmasına neden oluyor.

Akdeniz,  denizel ve kıyısal ekosistem çeşitliliği ile binlerce yıl boyunca, zengin bir ticari, ekonomik ve gelişime açık bir kültürün etrafında yeşermesini sağladı. 
Öte yandan,  sürdürülebilir olmayan balıkçılık ve turizm, plastik atıklar ve kimyasal kirlilik ile birlikte kıyıların hızlı bir şekilde yapılaşması, denizel canlı türlerinin de çarpıcı bir şekilde azalmasına, yok olmasına ve kırılgan habitatların tahrip olmasına neden oluyor. İklim değişikliğinin artan etkileri ve denizlerin geleceğine dair eğilimler, tüm bölgenin ekolojik ve ekonomik direncini giderek artan bir şekilde tehdit ediyor.
Bunun göz ardı edilmesi, kıyı bölgelerinde yaşayan insanların sağlığını, refahını ve esenliğini tehdit altına sokuyor. Akdeniz’in ürettiği ekonomik değer yaklaşık 5,6 trilyon ABD Doları civarında. Doğal sermayemizi korumak ve gelecek nesillerin geleceğini güvence altına almak için doğadaki kaybı tersine çevirme yolunda kararlı adımlar atmak gerekiyor. 
WWF, bu raporda Akdeniz çevresindeki ülkelerin deniz koruma politikalarının hayata geçirilmesi ve etkin ve iyi yönetilen deniz koruma alanları ağının oluşturulması yönündeki uygulamalarını karşılaştırmalı bir analizle değerlendiriyor.
Akdeniz Ülkelerinin Denizlerini Koruma Karneleri
© @ZAFER KIZILKAYA