Ya Kanal Ya İstanbul

Güncelleme Tarihi January, 17 2018

Ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin katkıları ile hazırlanan ve 2018 yılında güncellenen “Ya Kanal Ya İstanbul: Kanal İstanbul Projesinin Ekolojik, Sosyal ve Ekonomik Değerlendirmesi” başlıklı raporun amacı, taraflara, öngörülmesi gereken riskler hakkında bilgi vermek ve kamuoyunda şeffaf bir tartışma zemini yaratmak.
WWF – Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak, 2015 yılında, ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin katkıları ile, Kanal İstanbul’u ekolojik, sosyo-ekonomik ve siyasal/hukuksal boyutlarıyla inceleyen ve amacı konuyla ilgilenen taraflara, öngörülmesi gereken riskler hakkında bilgi vermek ve kamuoyunda şeffaf bir tartışma zemini yaratmak olan bir rapor hazırladık. 2018 yılında güncellediğimiz raporda o tarihte dile getirdiğimiz sorular bugün de halen cevap beklemekte.
Kanal İstanbul Projesi, yalnız devasa bir yatırım değil aynı zamanda yüzyıllara dayanan geçmişinde bugüne kadar İstanbul doğasının karşı karşıya bulunduğu en büyük mühendislik operasyonu olacaktır. Bu noktada öncelikle, Karadeniz, Boğazlar, Marmara ve Kuzey Ege gibi geniş bir coğrafyada çok boyutlu etkileri muhtemel böyle bir proje için “ne pahasına” sorusunu sormak aklın gereğidir diye düşünmekteyiz.

Öte yandan Kanalın açılması durumunda İstanbul’un doğal alanları önemli kayba uğrayacak.   Halen tek başına Hollanda, İngiltere gibi ülkelerden daha zengin bir floraya sahip olan İstanbul’da ekolojik bakımdan sürdürülebilir ya da doğayla uyumlu yaşam hayal olacak.  
Botanik Değerler: Aralarında küresel ve ulusal ölçekte nadir ve tehlike altında olan türlerin de bulunduğu çok sayıda bitki türü/topluluğu İstanbul’da yok olma riskiyle karşı karşıya kalacak.
Yaban Hayatı: Kuşlar, memeliler ve diğer canlılar için önemli üreme, göç ve kışlama alanı olan Küçükçekmece, Sazlıdere ve Terkos gölleri ile etrafındaki doğal alanlarda habitatların zarar görmesi ile İstanbul’daki canlı popülasyonları önemli ölçüde azalacak.
Doğal Kıyı Kumulları ve Denizel Canlı Türleri: Karadeniz’in doğal kıyı kumullarına özgü nadir bitki örtüsü ve sığ sularında yaşayan denizel canlı türleri, kanaldan çıkacak hafriyat ile kıyı boyunca yapılacak 38 km uzunluğundaki dolgunun altında kalacak.
Orman Alanları: ÇED raporuna göre, proje için 458 ha orman alanı yok olacak; etrafındaki yapılaşma ile bu miktar katlanarak artarken İstanbul’daki ormansızlaşma süreci yeni bir ivme kazanacak.
Tarım ve Mera Alanları: ÇED raporuna göre, projenin uygulamaya geçmesi halinde 4.071 ha tarım ve mera alanı yok olacak; etrafındaki yapılaşma ile bu miktar katlanarak artarken İstanbul doğal yaşamdan biraz daha uzaklaşacak.
 
kanal, kanal istanbul, ya kanal ya istanbul, istanbul, boğaz, bosphorus, tanker, roro, gemi, şilep, rumeli hisarı, deniz
Ya Kanal Ya İstanbul
© WWF-Türkiye