Afetlere Dirençli Kentler için Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri

Güncelleme Tarihi June, 02 2024

Akdeniz Çanağı içerisinde bulunan ülkemiz iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığı dolayısıyla her yıl çok sayıda afetle karşı karşıya gelmekte. Bununla beraber Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunması, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumu ile çok sayıda depreme maruz kalmaktadır.

Afetler karşısında direnç geliştirebilmenin en önemli gereklerinden biri yaşam ve üretim alanlarında kullanılan yapıların niteliğidir.
WWF- Türkiye ve Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği işbirliğiyle hazırlanan bu çalışmada, yereldeki hammaddelerin ve işçiliğin kullanılmasına, insan ve çevre sağlığına uygun yapılaşmaya imkân tanıyan “doğal yapı malzemeleri ve yöntemlerini” bu çerçevede ele alarak
sağlıklı, çevresel performansı yüksek, dirençli yapılaşma anlayışının afet sonrası yeniden inşa sürecine entegrasyonunu kolaylaştıracak “doğal yapı malzemeleri ve yöntemlerinin” çok yönlü tanınması ve yerel bilgi ve potansiyellerinin aktarılmasını amaçladık. 

Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri
Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri
© WWF

FAYDALI BİLGİLER